JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
-ดูแลการจัดเก็บสินค้าคลังให้มีในระดับที่เหมาะสม และถูกต้อง -ดูแลการรับและจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงาน -กำหนดระเบียบในการรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน -รายงานผลการปฎิบัติงาน พ...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ประจำสาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 4.จัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
18 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าสายการผลิตมะพร้าว
1. ควบคุมพนักงานในการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ลงบันทึกเอกสารคุณภาพ 3. รายงานการผลิตและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(ASSISTANT FACTORY MANAGER) มีประสบการณ์
บริหารจัดการโรงงานในระบบบริหารคุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด (ส่วนโรงงาน)
1 อัตรา
17 เม.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ควบคุมกระบวนการผลิต -ควบคุมของเสียจากการผลิต -วางแผนอัตรากำลังพล -สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ลักกี้สตาร์วีฟวิ่งพลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000ขึ้นไป
15 เม.ย. 62
7 . Supervisor Production and Sup.QC
- ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 เม.ย. 62
8 . Production Sup,QA Sup(ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)
1.ดูแลควมคุมการผลิตเนื้อมะพร้าวอบแห้ง 2.วางแผนการผลิตตามกำลังการผลิตและความต้องการของงาน 3.ควบคุมการใช้วัสดุ และค่าแรงไม่ให้เกินต้นทุนมาตรฐาน 4.ตรวจสอบควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่...

Urmatt Group.
3 อัตรา
เงินเดือน 15 K+
13 เม.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ