JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร (งานทาง)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมวางแผนงานก่อสร้าง - ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และ เป้าหมายของบริษัท - ติดตามความคืบหน้าของงาน - รายงานผลงานให้ผู้บริหารรับทราบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - บริษัทฯ มีรถยนต์ให้ใช้งาน - มีโทรศัพท์ให้ใช้งาน , มีที่พัก

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ถ้ามีประสบการณ์งานถนนมา เงินเดือน 30,000+ (หรือตามประสบการณ์)
20 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ