เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
22 ก.พ. 61
22 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.พ. 61
23 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.พ. 61
24 . Farm manager / ผู้จัดการฟาร์มรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ในการได้มาซึ่งแผนการผลิต และนำแผนไปใช้กับฟาร์มและเกษตรกร 2. บริหารการปลูกและการบำรุงรักษาผลผลิต รวมทั้งการบริหารพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
25 . เจ้าหน้าที่สหกรณ์/สวัสดิการรับสมัครด่วน !
1.รับสมัครสมาชิก และลาออกสหกรณ์ออมทรัพย์ เอกสารการกู้ยืม และงานสหกรณ์ด้านอื่นๆ เช่นรายงานการประชุม เป็นต้น 2.งานสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
26 . พนักงานขับรถส่งผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดราชบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งพนักงานฝึกอบรม

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
27 . เภสัชกรRA,QA,R&D,PD ผจก.ประกันคุณภาพ
RA ปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา QA ปฏิบัติงานปรกันคุณภาพยา R&D ติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย และงานด้าน รีเสิช PD ปฏิบัติงานควบคุมงานผลิตยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
28 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี ป.ตรี,ป.โท)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบผลิตภัณฑ์(วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)ของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการวิจัย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 61
29 . 27 ก.พ. 2561 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีงานสาขาประจำพื้นที่ ราชบุรี,กาญจนบุรี
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชบุรี ชั้น3 สอบถามเส้นทาง032-310461-2 (สาขาอยู่ตรงข้ามวิทยา...

Bank of Ayudhya Public Company Limited
15 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ เริ่มต้น15,000+
22 ก.พ. 61
30 . พนักงานประเมินราคา ประจำจังหวัดราชบุรีรับสมัครด่วน !
- ออกสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี เเละ จังหวัดใกล้เคียง

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 61
31 . หัวหน้าพนักงานเชื่อม และหัวหน้าฝึกหัด
- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก - ติดตามงานตามใบ Job - ตามอะไหล่เผื่อนำมาผลิต

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
22 ก.พ. 61
32 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่อง / ธุรการฟาร์ม ที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ดูแลเครื่องจักรภายในฟาร์มระบบ Evap. และระบบตู้ฟักไข่อัตโนมัติ และระบบทำความเย็น Chiller สำหรับ ธุรการ ดูแลงานเอกสาร และประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ก.พ. 61
33 . ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
- ร่วมกำหนดนโยบายการบริหารข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - ให้คำปรึกษา ควบคุม สั่งการ และประเมินผลการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางระบบบัญชีต้นทุนให้เป็นมาตรฐาน - ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี พัสด...

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
34 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขาราชบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
35 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขาราชบุรี
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
36 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- จัดทำแผนงานบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต - ตรวจ ติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานและให้คำแนะนำกับพนักงานช่างในก...

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.พ. 61
37 . เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้า (สาขาราชบุรี(บ้านโป่ง)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท ฯ - ติดตามรับเรื่องต่าง ๆ ของลูกค้า เกี่ยวกับงานขาย ประสานงานกับวิศวกร - จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน ของส่วนต่างๆ - ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดทั้งภายในและ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 ก.พ. 61
38 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วัตถุดิบ(LAB) ประจำโรงงานราชบุรี
1.รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาด้านคุณภาพ 3.แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
22 ก.พ. 61
39 . เจ้าหน้าที่ IT ประจำโรงงานราชบุรี
1.ดูแล รักษา ซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ 2.ดูแล สนับสนุน การใช้งานโปรแกรมต่างๆของผู้ใช้งาน

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
22 ก.พ. 61
40 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน(โรงงานนิคมราชบุรี)
1.ดูแลงานดัานบัญชี 2.ดูแลงานด้านการเงิน 3.ดูแลงานด้านสโตร์

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.พ. 61
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ