เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการรับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Real time PCR และเครื่อง GC ให้สอดคล้องกับปริมาณตัวอย่างในแต่ละวัน - รับตัวอย่าง ตรวจดูสภาพตัวอย่างรับเข้า และบันทึกสภาพ - ควบคุมและดูแลการเตรียมสารเคมี, เตรี...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
42 . สมุห์บัญชี (จ.ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบรายงานปัญชีแยกประเภท, ภพ.30 และรายงานภาษีต่างๆ - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีและใบสำคัญทางบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบการชำระเงินของของลูกค้า - ตรวจรายละเอียดประกอบงบกับบัญชีแยกประเภท - จัดทำต้นทุ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
43 . Production supervisor (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ - สั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและควบคุมดูแลสต็อคและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ, เป็นระเบียบ, สะอาด และพร้อมใช้งานได้เสมอ - ควบคุมดูแ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
44 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ติดตามและทบทวน ข้อกำหนด, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐานระหว่างประเทศ - จัดตั้งมาตรฐานและกำหนดวิธีการตรวจเช็คคุณภาพของวั...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
45 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เช็คสต๊อกสินค้า ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำรายงาน สรุปยอดการตรวจนับ - จัดสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อเตรียมจัดส่งสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานจ...

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 หรือตามประสบการณ์
19 มี.ค. 61
46 . QA Officer
1.Control ISO 9001, TS 16949 Document of Company. 2.Coordination with ISO 9001, TS 16949 incharge person of each Department. 3.Set up and follow up Internal audit plan. 4.Summary of ISO Management ...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน n/a
19 มี.ค. 61
47 . Coordinator / ผู้ประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 2. Support หน่วยงานต่างๆ กับต่่างประเทศ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
48 . เจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้ทำบัญชีรับสมัครด่วน !
ลงบัญชี/จัดทำรายงานภาษีนำส่งสรรพากร/ปิดงบเดือน และปิดงบประจำปี

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
49 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด/ Control the overall production - จัดทำ Production Plan/ Prepare production plan - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด / Manage staff to produce and delive...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
50 . ช่างไฟฟ้า
1. ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการบำรุงรักษาทวีผล (TPM) 3. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและเ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
51 . QC Supervisor
1.ตรวจประเมินประสิทธิภาพและความสะอาดสอดคล้องของการควบคุมระบบ HACCP, QUALITY PLAN, PRODUCTON CONTROL. 2. วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลโรงงาน, GMP ในระดับเบื้องต้นในการนำไปประสานงานหน่วยงานที่...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
52 . ผู้จัดการศูนย์บริการ ฮีโน่ (สาขาราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและบริหารงานศูนย์บริการและอะไหล่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ประชุมประจำเดือนเพื่อเสนอผลงาน 3 .ดูแล และรักษาค่าความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
19 มี.ค. 61
53 . เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ราชบุรี
• แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ • ให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด • งานธุรการภายในสาขา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
19 มี.ค. 61
54 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - ตรวจสอบสต๊อกประจำวัน - คีย์ข้อมูลและดูแลเอกสารทางบัญชี - ทำบัญชีลูกหนี้ - งานอื่นๆตามหัวหน้างานมอบหมาย - ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.30-17.00 น. *** สถานที่ทำงาน ออฟฟิศพุทธมณฑลสาย...

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 หรือตามความสามารถ +เบี้ยเลี้ยงต่างพื้นที่
19 มี.ค. 61
55 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้า

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +
19 มี.ค. 61
56 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C ราชบุรี (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
-บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสินเชื่อได้ -ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น -ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริการหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
19 มี.ค. 61
57 . ช่างปรับแต่งเครื่องจักร/และบำรุงรักษาเครื่องจักร/ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่คอยปรับเซ็ตเครื่องจักรในส่วนการผลิต(ช่างปรับแต่ง) 2.ดำเนินการซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและงานตามใบแจ้งซ่อม(ช่างบำรุงรักษาแครื่องจักร) 3.ตรวจสอบมาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ในการก่...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
58 . เภสัชกรRA,QA,R&D,PD ผจก.ประกันคุณภาพ
RA ปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา QA ปฏิบัติงานปรกันคุณภาพยา R&D ติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย และงานด้าน รีเสิช PD ปฏิบัติงานควบคุมงานผลิตยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 มี.ค. 61
59 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี ป.ตรี,ป.โท)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบผลิตภัณฑ์(วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)ของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการวิจัย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มี.ค. 61
60 . Pest Control Staff
1. ดูแลงานกำจัดสัตว์พาหะ (pest control) ในโรงงาน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบ รอบโรงงาน ในเชิงลึก 3. วิเคราะห์แนวโน้วเกี่ยวกับแมลง 4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 61
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ