JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาราชบุรี
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาราชบุรี
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำราชบุรี
1. ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน 2. งานขยายต่อเติมก่อสร้างและซ่อมแซม 3. จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลตามงานที่ซ่อมเสร็จ 4. จัดทำเอกสาร PM และเครื่องมือ

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
4 . พนักงานประจำรถ/โหลดสินค้า
-รับบิลสินค้าและโหลดสินค้าขึ้นรถพร้อมส่งลูกค้าปลายทาง -เมื่อถึงที่หมายวางบิลสินค้าและโหลดสินค้าลงจากรถเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 9,300+เบี้ยเลี้ยง
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายสินค้า Modern Trade (อุตสาหกรรม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม กำกับดูแล วางแผนการขาย และทำยอดขายของทีมงานให้บรรลุตามเป้าที่ได้รับมอบหมายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ - นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองกับจัดซื้อ เพื่อผลักดันการขายสินค้าเข้าห้างที่ได้รับมอบหมาย - วาง...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . Supervisor Production and Sup.QC
- ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
- ดูแลงานด้านบุคคล-ธุรการประจำฟาร์มสุกร

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . จัดซื้อต่างประเทศ (สาขากรุงเทพมหานคร)
-ควบคุมดูแลการหาแหล่งผลิตและผู้ขายรายใหม่จากต่างประเทศ -ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองสินค้าจากต่างประเทศ -ควบคุมดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเท...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
10 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ, เคมี, เทคโนโลยีอาหาร,สอบเทียบ,เครื่องสำอาง)
- นักวิทยาศาสตร์ จุลชีวะ ทำหน้าที่ ทดสอบหาปริมาณสารด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา(Microbiological assay) - นักวิทยาศาสตร์ เคมี ทำหน้าที่ ทดสอบผลิตภัณฑ์(วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) -...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
11 . นักวิทยาศาสตร์ พัฒนาวิธีวิเคราะห์(ป.ตรี,ป.โท)รับสมัครด่วน !
- ทำงานด้านการวิเคราะห์ยาหรือด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
12 . เภสัชกร
1. เภสัชกรประจำฝ่าย QA รับผิดชอบการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และการปล่อย ผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งจำหน่าย 2. เภสัชกรประจำฝ่าย ผลิต รับผิดชอบควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต 3. เภสัชกรศูนย์วิจัย BLC รับ...

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้เป็นไปตามกฏหมายและระบบคุณภาพต่างๆของบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน - จัดทำรายงานเอกสารส่งราชการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

PASAYA
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท / ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานวางแผนย้อมเส้นด้าย
- วางแผนย้อมเส้นด้าย - ทำสรุปรายงานประจำเดือน - เป็นวิทยากรต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงงาน

PASAYA
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
16 . ช่างควบคุมเครื่องซีเอ็นซี (CNC)
ควบคุมงาน ควบคุมเครื่องซีเอ็นซี

บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 Positions
20 พ.ค. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
20 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
- วิเคราะห์ผู้สมัครงาน คัดเลือก และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้คุณสมบัติ เหมาะสมต่อหน้าที่ - จัดทำการปฐมนิทศพนักงานเข้างานใหม่ และจัดทำทะเบียนลูกจ้าง - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงาน - สรุ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
20 . พนักงานขาย/Sales(ภาคอีสาน,ภาคใต้)
ดูแลทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทฯเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้า รับคำสั่งซื้อ ทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประกวดราคา สอบราคา และตกลงราคา ตลอดจนถึงการติดตามการส...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ