เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาธุรกิจสาขา ราชบุรี
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขของธนาคาร
18 พ.ย. 61
2 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมและบำรุงเครื่องจักรด้านไฟฟ้า, ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงาน,รายงานผลการดำเนินการซ่อมบำรุง รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และซ่อมบำรุง ปรับปรุง งานประปาและ...

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
18 พ.ย. 61
3 . ธุรการบัญชี
- จัดทำเอกสาร - ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน จัดส่งให้ลูกค้า - งานธุรการบัญชี หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 พ.ย. 61
4 . พนักงานฝ่ายบุลคล
ดูแลด้านต่างๆที่เกียวข้องด้านฝ่ายบุคคล

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 พ.ย. 61
5 . พนักงานขายบัตรเครดิต Krungsri First Choice สาขา Big C ราชบุรี,Big C กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต / สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า / สินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า โดยรับผิดชอบเป้าหมายการขายบัตรเครดิต (ผ่านการอนุมัติ) 20 ราย / เดือน 2.ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกส...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000(ตามวุฒิและประสบการณ์) +ค่าคอมมิชชั่น
17 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้ทางโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์จุดอันตราย และกำหนดมาตรการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
17 พ.ย. 61
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ดูแลงานบุคคล

บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
8 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ QAรับสมัครด่วน !
QA Line 1 ตำแหน่ง - ทวนสอบเอกสารที่ Qc วิเคราะห์แต่ละจุด - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต/ของไม่ได้ตามสเปค/ของตีคืนจากลูกค้า - ออก NCR ของลูกค้าและโรงงานที่มีปัญหา - จัดทำ Shelf Life ผลิตภัณฑ์ที...

บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
9 . ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต, ช่างกลึง, ช่างปรับแต่งแม่พิมพ์
1. ดูแลการตั้ง ปรับแต่งเครื่องกลึงงาน Manual ให้สามารถกลึงงานได้ตามความต้องการ 2. มีความรู้ด้านการลับมีดกลึงให้สามารถกลึงงานได้ถูกต้อง ถ้ามีความรู้ทางด้านเครื่องกลึงจำปา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความ...

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
17 พ.ย. 61
10 . จป. วิชาชีพ
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
17 พ.ย. 61
11 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ดูแลงานด้านระบบควบคุมคุณภาพ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้่อง - ควบคุมดูแลพนักงานให้ทำตามมาตรฐานระบบที่วางไว้ - บริการงานตามนโยบายของบริษัท - และดูแลงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
17 พ.ย. 61
12 . QMR ประจำราชบุรีรับสมัครด่วน !
ดูระบบคุณภาพโดนรวมทั้งหมด - มีที่พักฟรี - อาหารวันละ 3 มื้อ - เบี้ยเลี้ยงไม่รวมฐานเงินเดือน (สำหรับตำแหน่งในต่างประเทศ)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
13 . Assisttant Marketing Manager (ผัก ผลไม้บรรจุสด)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเป้าหมายทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำกลยุทธ์ระยะยาว ระยะกลาง และ ระยะสั้น เพื่อพัฒนาเป็นแผนงานการขาย การตลาดของผลิตภัณฑ์ จัดทำแผนการขาย 3. ควบคุม ดูแล การจัดทำงบประมาณการตลาดเพื่อให้...

Blue River Products Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Senior Supervisor รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2.การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดระบบ 3.จัดงาน-จ่ายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ในกระบวนการผลิต 5.ดูแล จัดทำเอก...

Blue River Products Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
15 . ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม เขตภาคกลาง/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัตถุดิบ/Seniorรับสมัครด่วน !
- งานบริหารจัดการส่งเสริมวัตถุดิบ เขตภาคกลาง สำหรับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม - ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท - จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบการเกษตร - ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาต...

Blue River Products Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
16 . พนักงานวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น
1. วางแผนการดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร 2. ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้ดี 3. ตรวจเช็คเชิงป้องกันเครื่องจักร 4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
17 . หัวหน้าแผนกผลิต
- วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง - รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนว...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
17 พ.ย. 61
18 . หัวหน้าฝ่ายขนส่งสินค้า
- วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง - รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนว...

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
17 พ.ย. 61
19 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องซีเอ็นซี (CNC)
1. ควบคุม บังคับบัญชา การดำเนินงานตามกระบวนการในสายงาน 2. มีความชำนาญในการเซ็ทระบบ โปรแกรมเครื่องจักร

บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
20 . วิศวกรฝ่ายผลิต/ช่างกลโรงงาน
1. ควบคุม บังคับบัญชา ดำเนินงานตามกระบวนการในสายงานผลิต 2. งานช่างกลโรงงาน

บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ