เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูผู้สอน(วิชาเอก ภาษาอังกฤษ, ปฐมวัย, ประถมศึกษา)
ครูผู้สอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนภัทรดล
6 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราของโรงเรียน
20 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาร้อยเอ็ด
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาร้อยเอ็ด
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
4 . Sales Supervisor สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบควบคุมงานขายหน่วยรถ 2. ออกตลาดเพื่อตรวจสอบพนักงานขาย 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขายหน่วยรถ 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
20 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์
-จัดทำแผนกิจกรรมและตรวจสอบเพื่อขออนุมัติและประสานงานวางแผนงานกิจกรรม ลงพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสำรวจทัศนคติชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย -สื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานราชการและอ...

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
6 . นักวิจัยโรคพืช (ประจำแปลงเพาะโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
1. ค้นคว้าวิจัย กิจกรรมต่างๆในด้านโรคพืช 2. การจัดการด้านต่างๆ เช่น การ เตรียมต้นกล้า/ต้นพันธุ์ พืช และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน 3. การทดสอบโรคพืช หรือปลูกสร้าง / จัดการ / ดูแลรักษา อ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาร้อยเอ็ด)
1. รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีต่อสินค้าเพื่อเกิดการบอกต่อ 3. ดำเนินการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 4. จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้าส่งผู้บังคับบัญ...

PSI Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ค่าคอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
สรรหา คัดเลือก ติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก ภาษี ภงด. เงินเดือน ค่าจ้าง ประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน งานธุรการด้านสวัสดิการพนักงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
9 . พนักงานส่งสินค้า
- ประสานงานกับแคชเชียร์และผู้ดูแล - จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมืองไทยเอาท์เล็ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (+ค่าคอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน, โบนัสตามผลประกอบการ)
18 ม.ค. 62
10 . ธุรการบัญชี
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้า - การจัดเก็บเอกสารเข้าไฟล์ - จัดทำเอกสารให้ฝ่ายผู้ตรวจสอบ - ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมืองไทยเอาท์เล็ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (+ค่าคอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน, โบนัสตามผลประกอบการ)
18 ม.ค. 62
11 . แคชเชียร์
- รับชำระสินค้า - ติดต่อประสานงานผู้ดูแลการขาย

บริษัท เมืองไทยเอาท์เล็ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (+ค่าขึ้นแคชชเชียร์, ค่าคอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน, โบนัสตามผลประกอบการ)
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานขาย
- ดูแลเกี่ยวกับการขายสินค้าภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานกับแคชเชียร์ และผู้ดูแล

บริษัท เมืองไทยเอาท์เล็ท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (+ค่าคอมมิชชั่น, เบี้ยขยัน, โบนัสตามผลประกอบการ)
18 ม.ค. 62
13 . ธุรการ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้า - การจัดเก็บเอกสารเข้าไฟล์ - จัดทำเอกสารให้ฝ่ายผู้ตรวจสอบ - ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เมืองไทยเอาท์เล็ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
14 . Engineer (Maintenance) ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด
1. Operation & Maintenance network equipment. 2. Coordinator outside plan optical fiber transmission subcontractor to corrective network fault. 3. Expand network equipment capacity in responsibility...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
15 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ

ห้องเย็นเคเอส อินเตอร์ฟู้ด (Ks Inter Food Cold Storage)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
18 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาร้อยเอ็ด
- รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ. - ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR - กำหนดเบี้ย แก้ไข ยกเลิก กรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยข้อง - จัดทำสมุดทะเบียนต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
17 . ผู้จัดการไฟแนนซ์รับสมัครด่วน !
-จัดหาลูกค้าไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ดิน -ทำการตลาด -งานเอกสาร

บริษัท แหล่งรถร้อยเอ็ด จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์ลิสซิ่ง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
18 . ที่ปรึกษาการขายรับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวรถยนต์

บริษัท แหล่งรถร้อยเอ็ด จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์ลิสซิ่ง
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ดูแลงานด้านการขาย การบริการ - จัดทำการตลาดเพื่อหาลูกค้า - บริหารงานขายทั้งหมด

บริษัท แหล่งรถร้อยเอ็ด จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์ลิสซิ่ง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
- เปิดบิล - จัดทำใบเสนอราคา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - นำฝากเงินเข้าธนาคาร

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ