JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขายอาหารสัตว์ (วัว)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการขายอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด เน้น อาหารวัว

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาจังหวัดลพบุรี ลำนารายณ์ โคกสำโรง บ้านหมี่ พัฒนานิคม
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ