JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer)ประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี
Inventory control (Routine): - SAP transaction Checking for usage (Finish product, Raw mat, Packaging, Spare part) - SAP transaction Checking for sales (Finish product) ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
2 . นักบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานลพบุรี)
- กำกับดูแลให้การจัดทำงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - กำกับดูแลให้มีการสอบยันรายการ เบิก รับ จ่าย โอน ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ - กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ