JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1. งานควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ และประกันคุณภาพวัตถุดิบ/สินค้า/ สินค้าระหว่างผลิต /สินค้าสำเร็จรูป สินค้านำเข้า 1.1 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตาม งานตามแ...

Sand and Soil Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.พ. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ