JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale แอดมินตอบสินค้า
1.ตอบลูกค้าให้ได้ออเดอร์จากคนที่ติดต่อเข้ามา 2.ปิดออเดอร์การขาย แล้วสรุปออเดอร์ 3.รวมออเดอร์ท้ายวัน สรุปยอดขายท้ายวัน เวลาเข้าออฟฟิต 8.00-19.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ ห้า...

PAWIN
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 16,000-60,000 บาท (เงินเดือน 9,000+ค่าคอม 2%)
18 มี.ค. 62
2 . นักบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานลพบุรี)
- กำกับดูแลให้การจัดทำงบต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - กำกับดูแลให้มีการสอบยันรายการ เบิก รับ จ่าย โอน ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ - กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มี.ค. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล (จังหวัดลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
18 มี.ค. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ งานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (จังหวัดลพบุรี)
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน - ร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลพบุรี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
18 มี.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลพบุรี
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
10 . พนักงานสำรวจและติดตามอ้อย
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย เพื่อให้มีปริมาณพื้นที่ตามเป้าหมายและนโยบาย 2. ควบคุมและติดตามอ้อยเข้าหีบตลอดฤดูการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพที่กำหนด 3. ดูแลและติดตามการจ่ายสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
2 อัตรา
18 มี.ค. 62
11 . นิติกร
1. ให้คำปรึกษาหรือดำเนินงานด้านกฎหมาย กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ ดำเนินคดีทางศาลและระงับข้อพิพาทต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจรจาต่อรอง...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
18 มี.ค. 62
12 . Safety Reporter Farm
Summarize safety progress , safety KPI status updated and maintain record. 2.Safety training arrangement and prepare training material 3.Maintain safety photo to compliance with IP policy 4.Co...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 มี.ค. 62
13 . Safety Officer - (ประจำออฟฟิศฟาร์ม) Junior Level
- Coordinates and conducts compliance activities within criteria and time frames identified in internal and external EHS requirements. - Using established protocols inspects facility for compliance ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 Position ลพบุรี
เงินเดือน NA
18 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัดลพบุรี พัฒนานิคม ลำนารายณ์
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าครองชีพ+Incentive
18 มี.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องมือวัด
ออกแบบและปรับปรุงระบบอัตโนมัติในระบบไฟฟ้า ระบบนิวเมติก และระบบเครื่องมือวัดต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงระบบการผลิต, ความน่าเชื่อถือ, ด้านความปลอดภัย, เพิ่มประสิทธิภาพและความมีเสถียรภาพในการควบคุมพารามิเตอร...

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
16 . Business Development Engineer/ Analyst
- จัดทำ Feasibility Study ของโครงการ , ธุรกิจของบริษัทฯ - มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ - ติดตามสภาพแวดล้อมธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
17 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (PC) ร้านบุญถาวร สาขา จ.ลพบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ • แนะนำสินค้าและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ณ ร้านผู้แทนจำหน่าย • จัดเตรียมและดูแลสถานที่ขายผลิตภัณฑ์ • รายงานยอดขายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง • ให้คำปรึกษากับลูกค้าและผู้ที่สนใจผ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
18 มี.ค. 62
18 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโรบินสัน ลพบุรี / บิ๊กซี ลพบุรี
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
19 . Foreman (ประจำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ.ลพบุรี)
ควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน และงานโครงสร้าง

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโครงการรถไฟทางคู่ จ.ลพบุรี)
- ดูแลเอกสารงานจัดซื้อ - คีย์ข้อมูลใบรับวัสดุ - ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆภายในบริษัท - ทำหน้าที่สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
18 มี.ค. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ