JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- บริหารจัดการกำลังคน ในแผนก - วางแผนงานซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิด Break down น้อยที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด - บริหารต้นทุน ควบคุม spare parts ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท บี.เค.มิเนอรัล จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกผลิต
- วางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบได้ทันเวลา - รับผิดชอบบริหารกระบวนการผลิต และ ดูแลไลน์ผลิตให้ได้ปริมาณ และคุณภาพ - วางแผนกำลังคนที่รับผิดชอบ - จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน

บริษัท บี.เค.มิเนอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง และ ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมกับการใช้งาน - ดูแลรักษามอเตอร์ไฟฟ้าโรงงาน - ทำ PM เครื่องจักร

บริษัท บี.เค.มิเนอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง และ ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
4 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาลพบุรี
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลพบุรี
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย (PC) ร้านบุญถาวร สาขา จ.ลพบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ • แนะนำสินค้าและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ณ ร้านผู้แทนจำหน่าย • จัดเตรียมและดูแลสถานที่ขายผลิตภัณฑ์ • รายงานยอดขายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง • ให้คำปรึกษากับลูกค้าและผู้ที่สนใจผ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานขับรถยก (โรงงานลพบุรี)
- ขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน - ดูแลรักษารถยกเบื้องต้น

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 530 บาท / วัน
18 พ.ค. 62
9 . Process Engineer - Boiler (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 62
10 . Maintenance Engineer ME, EE, SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 62
11 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงาน จ.ลพบุรี)
-ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร -บำรุงรักษา PM เครื่องจักร -อื่นๆ ตามที่มอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อำนวยการ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในองค์กรทุกหน่วยงาน 2.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการเสนอขออนุมัติ 3.ยื่นขอ จัดส่งเอกสาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้...

บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
17 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนและรายงานการฝึกอบรมรายบุคคล 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรม 4. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
17 พ.ค. 62
14 . พนักงานสำรวจและติดตามอ้อย
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อย เพื่อให้มีปริมาณพื้นที่ตามเป้าหมายและนโยบาย 2. ควบคุมและติดตามอ้อยเข้าหีบตลอดฤดูการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพที่กำหนด 3. ดูแลและติดตามการจ่ายสินเชื่อเพื่อการปลูกอ้อ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
2 อัตรา
17 พ.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล
ดูแลและพัฒนาระบบเครื่องกล และออกแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
17 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุกิจ
1.จัดทำแผนธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ แต่ละโครงการ 2.วิเคราะห์ประเมินการลงทุน ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ แต่ละโครงการ โดยละเอียด 3.แนะนำให้คำปรึกษา การแก้ไข ป้องกัน ผลกระทบต่อก...

บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
17 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการสาขา (ลพบุรี)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
18 . นักเคมี
1.เพื่อบริหารจัดการควบคุมงานประกันคุณภาพในการรับวัตถุดิบ , กระบวนการผลิตในแต่ละช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.เพื่อบริหารประกันคุณภาพในวัตถุดิบในรถขนสินค้า ไปจนถึง...

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 พ.ค. 62
19 . Business Development Engineer/ Analyst
- จัดทำ Feasibility Study ของโครงการ , ธุรกิจของบริษัทฯ - มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ - ติดตามสภาพแวดล้อมธุรกิจของบริษัทฯ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
20 . พนักงานฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการปฏิบัติการผลิตขั้นพื้นฐานภายใต้ขอบเขตงานส่วนผลิตที่ 1 อาทิเช่น ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่ส่วนงานผลิตที่ 1 จัดเตรียม วัตถุดิบในการลงโม่ผลิต ใส่วัตถุดิบลงโม่ผลิต กรองน้ำยาและดูดน้ำยาเพื่อเข้า...

บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ