เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ โรงงานลำปาง
-สุ่มเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพ, ขวด PET , น้ำเชื่อมสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ ตามแผนที่กำหนดไว้ของบริษัท -ติดตามปัญหาคุณภาพพรีฟอร์ม ขวด PET, และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ม.ค. 62
3 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA/QC Engineer)รับสมัครด่วน !
- ควบคุณคุณภาพงานติดตั้งเครื่องจักร - ควบคุณคุณภาพงานเชื่อม - ทำเอกสาร MDR - อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา (สัญญาจ้าง 10 เดือน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
4 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร - ประสานงานลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา (สัญญาจ้าง 10 เดือน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
5 . พนักงานร้านวัตสันสาขาลำปาง และเชียงราย
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านวัตสัน - บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน" - แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า Watsons ประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ประจำสาขา เซ็นทรัล...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ 10,800/เดือน (ไม่รวมค่าเป้า , โอที )
21 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการคอนโดดรีม (จ.ลำปาง)รับสมัครด่วน !
ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และเจ้าของร่วม งานจัดทำ-งานจัดเก็บเอกสารให้เดป็นหมวดหมู่ เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท ควบคุมดูแลอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในสำนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
21 ม.ค. 62
7 . วิศวกรก่อสร้าง-เครื่องกล (ทำงานประจำพื้นที่จ.ลำปาง)
- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผนงาน เงื่อนไขสัญญา และแผนงานคุณภาพ - ควบคุมและดำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโครงกา...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
21 ม.ค. 62
8 . 18 มกราคม 2562 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่เงินติดล้อ สาขาลำปาง
ตำแหน่งที่เปิดรับ * ผู้จัดการสาขาฝึกหัดสาขา * เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา * พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้าน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ม.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค/ช่างยนต์/ช่างกล/ซ่อมบำรุง (ประจำสาขาลำปาง) รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจเช็คเครื่องกล 2. ปฏิบัติงานการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์ 3. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องกล 4. ซ่อมชิ้นส่วนที่ชำรุดในระบบไฮดรอลิค 5. ควบค...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
21 ม.ค. 62
10 . Sales Engineer (ประจำสาขาลำปาง)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขายสินค้า,นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าใหม่ 2. ดูแลลูกค้าเก่า และเจาะตลาดหาลูกค้าใหม่ เพื่อให้ได้ยอดขาย 3. ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 4. สร้างและรักษา...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ม.ค. 62
11 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (สบปราบ)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,300 บาท
20 ม.ค. 62
12 . Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
→ ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ → วิเคราะห์หาสาเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำจังหวัดลำปางรับสมัครด่วน !
ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงาน การบริหารธุรกิจร้านอาหาร ประกอบด้วยงานด้านดูแลลูกค้า พนักงาน ยอดขาย และบริหารกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

The QSR of Asia Co., Ltd.
15 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
19 ม.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ