เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขาลำปาง
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
2 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
3 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล สาขาลำปาง (Section Manager – IT)
• กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำการ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 61
4 . ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง
- เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดภายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำปรึกษา และสนับสน...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
22 ก.พ. 61
5 . สถาปนิก หน้างาน สาขาลำปาง
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคารและงานสถาปัตย์ -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับ...

Modern Tage House&Design Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 ก.พ. 61
6 . จนท.ประจำเคาน์เตอร์ First Choice สาขาสยามทีวี อ.เมืองฯ จ.ลำปาง รายได้ดี !!!รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต 2.ให้คำปรึกษาและรับเรื่องเรียนของลูกค้า 3.ตรวจสอบและนับสต๊อกของสมนาคุณของลูกค้า 4.ติดต่อประสานระหว่างตัวแทนขายและสำนักงานใหญ่ 5.ประสานงานกับพนักงานประจำห้าง...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
22 ก.พ. 61
7 . Site Engineer
- ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าแรงงานตามงวดงานและแผนที่วางไว้ - ศึกษาแบบ หรือ ออกแบบพร้อม...

บริษัท โม ทีม จำกัด
4 ตำแหน่ง ประจำ น่าน เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่
22 ก.พ. 61
8 . หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง - จ.ลำพูน)รับสมัครด่วน !
- บริหารและดูแลกลุ่มร้านขายรถจักรยานยนต์(ดีลเลอร์)ในพื้นที่ - บริหารยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชองทีมขายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารคุณภาพยอดสินเชื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่มีประสิทธิภ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
9 . ฝ่ายการตลาด
ทำแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามเทวี 88
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.พ. 61
10 . วิศวกรโยธา สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธา ของโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาหรืองานเครื่องกลตามโครงการที่...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
11 . Direct Sales Staff จังหวัดลำปาง (สัญญาจ้าง)
• เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบ Booth และ Knock Door) • เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ • ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
22 ก.พ. 61
12 . วิศวกรเครื่องกล
- เพศชาย อายุ 22-34 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - มีความรู้ด้านงานเครื่องกลอย่างน้อย 2 ปี - มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องจักรกล ระบบเถ้าบดหนัก - มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นท...

บริษัท ซีเค รวยสมบูรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
13 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- สร้างเนื้อหาในสื่อ Social Media เพื่อสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้า - ใช้โปรแกรมกราฟฟิค Photoshop , Illustrator เพื่อออกแบบสื่อโฆษณา ป้ายแบนเนอร์ ไฟล์รูป ป้ายบิลบอร์ด

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ก.พ. 61
14 . นักบริหารงานขาย(โชว์รูม)
รับผิดด้านการบริหารการตลาด ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า รายละเอียดลูกค้า ในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ รวมถึงการขายและการส่งมอบ โดยการจัดการงานด้านการขายและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในโชว์รูม ประสานงานเพื่อจัดของตั...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
16 ก.พ. 61
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ