JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาลำปาง
มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 พ.ค. 62
2 . Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
→ ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ → วิเคราะห์หาสาเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . ที่ปรึกษาการขาย / Sales Consultant (LMN)
◾ เป็นที่ปรึกษาการขายรวมถึงการดูแลความต้องการทั้งลูกค้าเก่าแล้วใหม่ ◾ จัดหาลูกค้าใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ◾ ให้คำแนะนำกับลูกค้าซึ่งนำไปสู่การปิดการขายตามที่บริษัทตั้งไว้ ◾ ทางบริษัทมีการอบรมให้ก่อนเ...

บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
4 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA/QC Engineer)รับสมัครด่วน !
- ควบคุณคุณภาพงานติดตั้งเครื่องจักร - ควบคุณคุณภาพงานเชื่อม - ทำเอกสาร MDR - อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา (สัญญาจ้าง 10 เดือน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application Developer)
เขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน โดยพัฒนา FreeWareในรูปแบบของ Web Applicationหรือเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
22 พ.ค. 62
6 . Site Engineer
- ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าแรงงานตามงวดงานและแผนที่วางไว้ - ศึกษาแบบ หรือ ออกแบบพร้อม...

บริษัท โม ทีม จำกัด
4 ตำแหน่ง ประจำ พะเยา เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่
20 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลำปาง
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาลำปาง
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการสาขาร้านออฟฟิศเมท โรบินสันลำปาง
บริหารยอดขาย บริหารพนักงาน บริหารคลังสินค้า บริหารดูแลลูกค้า

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
1 อัตรา!!!
เงินเดือน 28,000 ขึ้นไป
16 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ