JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สถิติและข้อมูล (Sale Support)
- จัดทำรายงานขาย แบบเปรียบเทียบ และแบบรวมภาค - จัดทำรายงานขาย Ag รายตัว/SKU/เปรียบเทียบเป้าหมาย - จัดทำรายงานขาย CV, ON TRADE รายตัว/SKU,รายงานค้างขน Ag - จัดทำรายงานยอดขายจริง Ag ทุก SKU ขายจริงเท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
26 พ.ค. 62
2 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
26 พ.ค. 62
3 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ระบบงานบริการผู้เอาประกัน
- พัฒนาระบบงานบริการฯ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน สรุปความต้องการของ user เพื่อจัดทำ Business Requirement - ปรับปรุงระบบงานบริการฯ ศึกษากระบวนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
จัดทำ รวบรวม ข้อมูลภายในบริษัท และดำเนินการประสานงานกับผู้ถือหุ้น, นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมกรรมการชุดต่างๆ ภายในบริษัท ทักษะด้านกฎห...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
7 . Business information Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ)รับสมัครด่วน !
1. สร้างเเละพัฒนารูปแแบบรายงาน Management report โดยใช้ Advance Excel เช่นคำสั่ง VLOOKUP,HLOOKUP,SUMIF เป็นต้น 2. วิเคราะห์ข้อมูลเเละเเผนการดำเนินงานจากเเหล่งข้อมูลต่างๆ 3. การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่า...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
8 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะข้อมูล
ทำหน้าที่ในการเตรียม วิเคราะห์ข้อมูล สต๊อกสินค้า เข้า-ออก รับออเดอร์ วิเคราะห์ยอดขาย และสำตรวจสินค้าคงค้าง หรือสินค้าเสียหาย

บริษัท จี.จี.ดี.เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและความสามารถ
26 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่สถิติ / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1.เก็บบันทึกรวบรวมสถิติและนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูล 2.ทำ PARETO ได้ 3.ทำรายงานการประชุม 4.ทำแอคชั่นแพลน(การจัดทำแผนงานดำเนินการปฎิบัติงาน) 5.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
25 พ.ค. 62
11 . Financial Analyst / Budgeting and Controlling
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะคะ) • จัดทำงบประมาณรายปีตามแผนงานและรูปแบบของบริษัท และสรุปแผนงานและงบประมาณของแผนก • คาดการณ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (Collection MIS)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • จัดทำรายงานและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้สินทั้งส่วนของภาคสนามและทางโทรศัพท์ • ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
1.จัดทำรายงานสรุปกำลังการผลิตจริงของส่วรผลิตเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีการนำเสนอ 2.ติดตามข้อมูลและนำเสนอเมื่อมีการเบียงเบนของกำลังการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการทำงานเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.จัดทำและรว...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท/ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
1.สรุปรายงานและประมวลผลในรูปแบบ EXCEL 2.admin Facebook/admin line@ 3.ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงาน 2. ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเก็บความต้องการด้านข้อมูลและนำเสนอ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและผลลัพธ์ พร้อมปัจจ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 พ.ค. 62

SIM Research Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
17 . นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
1. คำนวณเงินสำรอง 2. ประสานงานและจัดทำรายงานเพื่อนำส่งหน่วยงานที่กำกับดูแล 3. เข้าใจผลิตภัณฑ์ประเภทประกันวินาศภัย 4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งทดสอบผลกำไรของผลิตภัณฑ์

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . Underwriter - เจ้าหน้าที่รับประกัน
Underwriting 1.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับพนักงานในหน่วยงานให้สามารถเรียนรู้งานและทราบเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ 2.ควบคุมและติดตามงานที่มีปัญหาให้เป็นปัจจุบัน 3.สามารถประสานงานและทำงานร่วม...

LMG Insurance Public Company Limited
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
19 . Business Development Specialist
Job Purpose รับผิดชอบการศึกษา ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น Responsibil...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
24 พ.ค. 62
20 . Data Analysis
- วิเคราะห์ข้อมูลและบริการจัดการข้อมูลด้านสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการขายและการตลาด - พัฒนาระบบและออกแบบการวัดผล การจัดทำรายงานด้านสารสนเทศ - นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ สำหรับผ...

บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ