JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เอกสารงานสินไหม (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
2 . Consolidate Financial
จัดทำงบการเงินรวม (Consolidate Financial)

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส
• ประสานงาน จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนควบคุมความเสี่ยงขององค์กร • ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร • ประสานงานและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
4 . พนักงานตรวจสภาพรถรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกัน - เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่เกิดเหตุ - ประสานงานบริษัทฯ ประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
3 อัตรา
26 พ.ค. 62
5 . พนักงานสำรวจอุบัติเหตุชาย/พนักงานสำรวจอุบัติเหตุหญิง(ด่วน!)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 2.เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่เกิดเหตุ 3.วิเคราะห์อุบัติเหตุและให้คำปรึกษากับเกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุ 4.ประสานงาน บริษัท ฯ ประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ Welcome Call
• โทรออกหาลูกค้า เพื่อยืนยันข้อมูลสำหรับบัญชีที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ • ยืนยันข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสารและยืนยันข้อมูลสำคัญตามสัญญาเกี่ยวกับรายละเอียดการชำระค่างวด • ประสานงานกับลูกค้าในส่วนของกา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง(Risk Management Officer)
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เเละองค์กร - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าทิ่พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันสุขภาพ (Medical & Health Claims Assessor)
รายละเอียดงานโดยย่อ: เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีม GCC Asia Pacific ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการให้บริการด้านประกันสุขภาพแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลและกลุ่มบริษัทอย่างมืออาชีพ รายละเอียดของงาน •พิจ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
9 . Claim Examiner (Non-Motor)Urgently Required !
• Process all Medical claims, extended warranty claims having regard to the validity of the policy/claim, policy limits, the circumstances surrounding the claim, cost containment opportunities and Com...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 – 30,000
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม Claims Assessor Urgently Required !
•Process and record the medical expenses under benefit claims •Verify Claim and Approve Claims •Ensure well filing documentation and agents’ work under the aspect of existing workflows, effectiven...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Mgr.)
- วางแผนงาน project พร้อมติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและตามงบประมาณ - วิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนต่างๆ และเปรียบเทียบแนวทางการลงทุนของแต่ละ project - ท...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ทำจ่ายสินไหมรถยนต์/Claims Handler Assistant
•Comply with Claims Operating Manual in claims reserving, strategy and cost management. •Assist to handle all claims and make sure that payment for valid claims is made to the claimant. •Coordinate ...

Roojai Group
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาพิษณุโลก
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกลยุทธ์และที่ปรึกษาทางการเงิน
• full time • Part time อยากหารายได้เสริม ด้วยระบบทดลองงานหลังจากเลิกงานประจำเวลา 18.00-20.30 • นำข้อมูลที่ได้มาคิดสร้างกลยุทธ์ และนำเสนอให้ลูกค้า • วางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า

MDRT CULTURE GROUP
เงินเดือน 15,000 - 150,000+(ตามความสามารถและประสบการณ์)
24 พ.ค. 62
15 . Claims Assistant-Temporary
JOB SUMMARY The main functions -Identify in which garages those cars are -Eventually contact Broker/Agent/BDMs or even customer to speed up some process or get feedbacks -Create a control over ser...

LMG Insurance Public Company Limited
เงินเดือน 15,000+
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพิจารณาประกันภัย (Financial Line & Non-Motor)
-พิจารณาออกข้อเสนอประกันภัย -ติดต่อลูกค้า และทำ Presentation การคุ้มครองตามกรมธรรม์ -บริหารงานในสำนักงาน -ประสานงานการเรียกร้องสินไหม -สามารถทำการฝึกอบรม Staff ได้

บริษัท ออลริสค์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ขั้นต่ำ 40,000 บาท
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ถือกรมธรรม์ (Operation Officer )
•ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้า เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ •วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทำงานใ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย (ประจำนครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
ติดต่อเข้าพบลูกค้า ประสานงานกับแหล่งงาน เสนองานประกันภัย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้า

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนายหน้าประกันภัย
- พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ ผ่านระบบ IOS - เช็คเบี้ยประกันภัย - ติดต่อประสานงานกับสาขาและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
20 . System Administration - Senior Officer
1. ดูแลและบริหารจัดการให้ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลและบริหารจัดการสำรองข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดของบริษัท 3. ดูแลค...

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ