JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
- สนับสนุนข้อมูล ในการทำแผนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ จัดทำแผนกลยุทธ์การขาย แผนธุรกิจประจำปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าประส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส - สายธุรกิจสุรา
→ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย, ยอดขายรายวัน, รายเดือน, รายปี พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลังและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลา → รวบรวม วิเคราะห์ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาวุโส – TBR
→ ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย → ติดตามสภาวะตลาดและระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด → ระบุร้านค้าที่เป็นคู่ค้า ประจำ มาบ้าง ไม่มาอีกเลยและร้านค้าท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
4 . System Development Specialist
พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานขาย ทีมงานการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการทำงานในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มุม อันจะเป็นผลให้รู้สถานะผลงานปัจจุบัน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส (Cashvan)
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย -ตรวจสอบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการกระจายสินค้า -จัดทำฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ สรุปข้อมูลเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ -จัดทำและบริหารงบประมาณ งบการเงิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
6 . Database Administrator **ประจำสำนักงานใหญ่เมเจอร์ รัชโยธิน ทำงาน จ-ศ**
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 2. บริหารและจัดการฐานข้อมูล ดูแล และติดตามการใช้งานฐานข้อมูลและแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 3. จัดทำหรือแก้ไขรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4. backup data 5. และงานอื่นๆ ตา...

WE Fitness Co.,Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง + สิทธิพิเศษมากมาย
25 พ.ค. 62
7 . Business Intelligence Analyst
• Be able to convert a business requirement into a systems solution using key analytical skills. • Participate to the implementation and the day to day support of the data collection and storage syst...

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
8 . Database Administrator (BTS อโศก/Mrt สุขุมวิท)
• Advanced troubleshoots computer system, including of hardware, software, network and peripheral equipment, Co-ordinate with internal process or partner/vendor for repairing and corrections process w...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 50,000
25 พ.ค. 62
9 . Abap Support
- Collaborate with functional and technical sap key person and ensure the integration between end-to-end business process and IT solutions(SAP and Non-SAP) - Control Change Management and Release Pro...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
11 . Salesforce Solution Analyst
- ทำงานร่วมกันกับทีมฝ่ายขาย รับผิดชอบในการจัดการแก้ไข - อัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา - ปรับแต่งระบบ Salesforce ให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
12 . Customer Service Information
รวบรวมข้อมูล งานด้านเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC : 650)

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
24 พ.ค. 62
13 . Senior Business Intelligence EngineerUrgently Required !
Duties & Responsibilities • Direct, organize, and lead projects in the implementation and use of new BI software tools and systems. • Lead the integration efforts for merging BI platforms with enter...

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
14 . MIS Analyst รับสมัครด่วน !
1.Data analytics – MIS analysts have to make sense of data and statistics in order to understand the best strategies to apply 2.Data modeling – MIS analysts have to know how to integrate data from mu...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)/ Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
15 . นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
16 . Data Control Analyst Officer
- ดูแลงานด้าน Support ข้อมูล CRM ให้กับฝ่ายขาย ประสานงานด้านการพัฒนา Application ระบบ Log Book รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Beger Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
17 . Actuarial Officer
- ร่วมอยู่ในทีมพัฒนา New Actuarial Software and IFRS17 - จัดทำรายงานหรือข้อมูลเพื่อสนับสนุนและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่ายช่องทางการขาย,ฝ่ายบัญชี,ผู้สอบบัญชี,Pricing actuarial,สำนักบริหารความเสี...

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
18 . Data & Analyst Officer
• Prepare, project and reconcile monthly reporting. • Assist team analyses performance by Position, Department, Division, Overall etc. • Analyze data to identify trends, gaps and opportunities for g...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
22 พ.ค. 62
19 . Data and Log Analysisรับสมัครด่วน !
1. Implement and support data analytic tool 2. Integrate tool to current customer application to perform search platform or data analytic tool 3. Custom Dashboard follow customer's requirement 4. D...

Proscope Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
20 . Programmer / Software Developer ,Business Analyst (BA),QA Tester,IT Supportรับสมัครด่วน !
• พัฒนาระบบซอฟต์แวร์, Requirement Specification การตรวจสอบและทบทวน ความต้องการของระบบงาน, Design Description เอกสารการออกแบบระบบงาน, ร่วมทีมงานโครงการ,จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานUser Manual & Syst...

Digital Dialogue Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ