JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Investor Relations : นักลงทุนสัมพันธ์
- จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหาร - จัดทำ IR Tool ต่างๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน IR Website สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล/สถาบัน และผู้ที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าทิ่พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันสุขภาพ (Medical & Health Claims Assessor)
รายละเอียดงานโดยย่อ: เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีม GCC Asia Pacific ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการให้บริการด้านประกันสุขภาพแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลและกลุ่มบริษัทอย่างมืออาชีพ รายละเอียดของงาน •พิจ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . Claim Examiner (Non-Motor)Urgently Required !
• Process all Medical claims, extended warranty claims having regard to the validity of the policy/claim, policy limits, the circumstances surrounding the claim, cost containment opportunities and Com...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 – 30,000
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม Claims Assessor Urgently Required !
•Process and record the medical expenses under benefit claims •Verify Claim and Approve Claims •Ensure well filing documentation and agents’ work under the aspect of existing workflows, effectiven...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
- สนับสนุนข้อมูล ในการทำแผนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ จัดทำแผนกลยุทธ์การขาย แผนธุรกิจประจำปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าประส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาวุโส – TBR
→ ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย → ติดตามสภาวะตลาดและระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด → ระบุร้านค้าที่เป็นคู่ค้า ประจำ มาบ้าง ไม่มาอีกเลยและร้านค้าท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส (Cashvan)
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย -ตรวจสอบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการกระจายสินค้า -จัดทำฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ สรุปข้อมูลเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ -จัดทำและบริหารงบประมาณ งบการเงิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สถิติและข้อมูล (Sale Support)
- จัดทำรายงานขาย แบบเปรียบเทียบ และแบบรวมภาค - จัดทำรายงานขาย Ag รายตัว/SKU/เปรียบเทียบเป้าหมาย - จัดทำรายงานขาย CV, ON TRADE รายตัว/SKU,รายงานค้างขน Ag - จัดทำรายงานยอดขายจริง Ag ทุก SKU ขายจริงเท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
9 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
20 พ.ค. 62
10 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
11 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่เอกสารงานสินไหม (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ระบบงานบริการผู้เอาประกัน
- พัฒนาระบบงานบริการฯ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน สรุปความต้องการของ user เพื่อจัดทำ Business Requirement - ปรับปรุงระบบงานบริการฯ ศึกษากระบวนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
15 . Data Analyze
- จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า และ ยอดขาย - จัดทำ สรุป วิเคราะห์รายงาน ข้อมูลสินค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . นักวิเคราะห์การเงิน
1. วิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนในโครงการ 2. จัดทำรายงานด้านงบประมาณ 3. วิเคราะห์งบการเงินและหลักทรัพย์ต่างๆ 4. ทำสรุปรายงานทางการเงิน 5. ศึกษาและวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการลงทุน 6. จัดทำรายงานด้า...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขายรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย / การตลาด และจัดทำรายงานต่างๆ 2. ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และธุรกิจ 3. กระจายสินค้าใหม่ เข้าสู่ร้านค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสมตามเกรดร้านค้า 4. พัฒนาระบบงานเพื่อการบริหา...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงาน 2. ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเก็บความต้องการด้านข้อมูลและนำเสนอ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและผลลัพธ์ พร้อมปัจจ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62

SIM Research Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
20 . Quality Assurance Analyst/ถ.วิทยุ/Good Eng/20-35K (P)
Responsibilities include: establish, track and maintain the software testing project plan and schedule; - Facilitate team members to achieve its goals by providing objective guidance; - Manage and ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-35,000
20 พ.ค. 62
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ