JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – TBE (จ.ปทุมธานี)
→ วิเคราะห์ตัวอย่างคุณสมบัติของน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการวิเคราะห์ Parameter อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ได้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เอกสาร (R&D Packaging Document )
-จัดทำเอกสาร จัดทำตวอย่างสินค้า (PPS ,Mock up ) จาก Lab และ จาก Production ประสานงานกับ IE -ดูแลห้อง Lab ,อุปกรณ์ รวามทั้งจัดลำดับงานทดสอบให้กับพนักงาน ผู้ช่วย RDP.

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
26 พ.ค. 62
3 . Textile ChemistUrgently Required !
• Carry out testing tasks as assigned by the Supervisor. • Supervision of Technicians in their respective tasks. • Monitoring use and maintenance of equipment and housekeeping in the laboratory. •...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
4 . Medical Scientists
• Develop or set up cell-based assays using mammalian tissue culture systems for patient monitoring undergoing cell therapy treatment • Perform screening and characterization of b...

บริษัท สเต็มเซลล์ ทเว็นตี้วัน จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.ดำเนินงานและประสานงานจัดฝึกอบรมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO29990 และ/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
6 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาสมุทรสาคร)
ปฏิบัติการทดสอบตัวอย่าง รวมถึงการบันทึกข้อมูล การคำนวณผลการทดสอบและการอ่านผล, ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น GC,HPLC,LC-MS ฯลฯ, บำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือทั่วไ...

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
7 . QA Officer (Micro Laboratory) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี
ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ - รับผิดชอบตรวจสอบวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม - จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง - งานด้านอื่นๆ ที่เกี่...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารห้องปฏิบัติการ
- จัดทำ QM,QP,MI ที่ใช้ในระบบ ISO 17025 และห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงครอบคุมทุกข้อกำหนด - ควบคุมดูแลเอกสารระบบให้ทันสมัยและไม่สูญหาย,ควบคุมบันทึกคุณภาพในห้องปฏิบัติการ - เป็นศูนย์กลาง...

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . นักวิทยาศาสตร์เคมี-ฟิสิกส์ - ประกันคุณภาพ
1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี-ฟิสิกส์ (Sampling advice Sheet) 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาสำเร็จรูป

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าตลาด - ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณส...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
13 . นักเคมี
1. วิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพือ่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมีและจัดเตรียมแบบฟอ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
14 . นักวิทยาศาสตร์ QC (เคมี)
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
15 . ผู้ช่วยนักเคมีรับสมัครด่วน !
-สนับสนุนงานด้าน ข้อมูลเคมี เอกสารเคมี การทดสอบเคมี เป็นต้น เพื่อให้นักเคมีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นผู้ช่วยนักเคมี เดินทางไปปฏิบัติงานกับนักเคมีที่ต่างจังหวัดได้ (ระยอง,สมุทรปราการ) -อื...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
16 . ซูปเปอร์ไวเซอร์แผนกวิจัยและพัฒนา (ประจำยูนิคอร์ด 1)
-วางแผนงานในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในองค์กร -วางแผนในการทำตัวอย่างเพื่อส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ -วางแผนงานร่วมกับลูกค้าในการทดลองตัวอย่างใหม่ๆเพื่อทดลองสุตรของลูกค้าในไลน์ผลิต -วางแผนกระบ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ทะเบียนยา (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของทะเบียนตำรับยาส่งออก 2. ตรวจปรู๊ปฉลาก/เอกสารกำกับยาก่อนนำไปพิมพ์ 3. แก้ไขงานขึ้นทะเบียนตำรับยาส่งออก 3. ปฏิบัติตามกฏ GMP 4. ปฏิบัติตามนโยบายขั้นตอนการดำเนินงาน และข้อกำหนดของระบบบ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
25 พ.ค. 62
18 . นักวิทยาศาสตร์ QC / QA (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.นำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ให้สอดคล้องตามมาตราฐาน 2.กำหนดแผนและกำหนดการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาทีกำหนดในมาตราฐานวิธีปฏิบัติงาน และข้อกฏหมาย ทั้งนี้ควรมีการติดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
จำนวนมาก
25 พ.ค. 62
19 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสมุนไพรในหมวดยาแผนโบราณ,อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตวางไว้ 3. ตรวจสอบบันทึกต่างๆ ของแผนก 4. ควบ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานวิเคาะห์น้ำ และบริการลูกค้า
- SUB CONTRACT พนักงานวิเคราะห์น้ำ และบริการลูกค้า (สัญญารายปี) - เวลาทำงาน: 8:00-17:00 สัปดาห์ละ 5 วัน จ-ศ - วิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ของลูกค้าแต่ละที่ ทำรายงานการวิเคราะห์ - แก้ไขปัญหาและเครื่อ...

Ecolab Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
25 พ.ค. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ