JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21
1. วางแผน/แก้ปัญหาในการขนส่งสินค้า 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 3. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับตามมอบหมาย 6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . Research and Development Manager (CP-Meiji)
- Developing new product prototype concept from product brief, which is generated with the marketing team - Managing on time NPD processes and working with internal teams to create new innovative pip...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiation
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ By Product - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ควบคุมการทดสอบคุณภาพทางด้าน By product ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Non-Alcohol ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - สรุปปัญหาคุณภาพจากผลการทดสอบด้าน By product เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
→ ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ → ดำเนินการการศึกษ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
7 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
26 พ.ค. 62
8 . R&D/R&D Supervisor
1. ศึกษาและจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า อายุการเก็บรักษาของสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง 2. วิเคราะห์ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่และสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
9 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำสูตรการผลิต และเอกสารมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง - ทบสวนสูตรการผลิตให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารของแต่ละประเทศ - ประสานงานจัดทำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับฮาลาล ...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . QA Inspector
-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต (ไม่ได้ทำงานในห้องปฏิบัติการ) -ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต Self Inspection/Internal Audit ทำงาน วันจันทร...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
12 . Supervisor QA (ประจำยูนิคอร์ด 1)
- จัดทำเอกสารระบบ HACCP - จัดทำการตรวจติดตาม ระบบHACCP รับ AUDIT

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
13 . Production Staff (English resume only)
1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน *English resume only

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่กฎระเบียบและกฎหมายอาหาร
- ตรวจสอบแก้ไขฉลากและสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบอาหารทั้งในและต่างประเทศ - Support พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั้งในและต่างประเทศและต่างประเทศ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . R&D SUPERVISOR (อาหารและเบเกอรี่เท่านั้น)
- จัดทำข้อมูลและรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำข้อมูลรายละเอียดของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฏหมายอาหาร - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและออกแบบกระบวนการ...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62

บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง+คอมมิชชั่น
24 พ.ค. 62
17 . Microbiologist (ประจำโรงงานนครสวรรค์)
- ตรวจสอบทางจุลชีววิทยา Line การผลิต ก่อนการผลิตและหลังการผลิต - ตรวจสอบทางจุลชีววิทยาสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบทางจุลชีววิทยา ด้าน Plant Sanitation,Personal Hygine - ตรวจสอบและวิเคราห์ผลทางจุลชีววิ...

Dutch Mill Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
18 . R&D Officer (Bakery-Pastry)
- ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตร่วมกับทีม RD - เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย - จัดอบรมความรู้ให้กับพนักงาน - ปฏิบัติตามข้อกำหนด GMP เปิดรับ 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานดังนี้ 1). ปฏิบัติง...

บริษัท แกลโลไทย จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
19 . Food Regulatory, Technical & Information Specialist
- Issuance to customers, as well as, company personnel for product data sheets, ingredient statements, customer specific forms and nutritional profiles for finished product. And ensure that all activ...

Newly Weds Foods (Thailand) Limited
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)
มา มะ มาร่วมงาน กัน หากคุณมีใจรักในการทำอาหาร ชอบทำอาหารให้คนชิม และ ชอบพัฒนาและสนุกในการทำอาหาร และ ถ้าเคยผ่านการทำงานเป็นเชฟ กุ๊ก หรือ แคทเทอริ่ง ยิ่งพิจารณาเป้นพิเศษ

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ