JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาในประเทศ ด่วนมาก
-จัดเตรียมทะเบียนยาในประเทศ ,จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาใหม่,จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุทะเบียน -ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียม -จัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่อย...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . Service Engineer (Mass Spectrometer)
1. Provide Waters-SA service support for core HPLC & MS products within Thailand. 2. To ensure that quality system procedures and Health & Safety standards are adhered to at all times. 3. Travel to...

Sithiporn Associates Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
3 . นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
1. เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการ ได้แก่Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Temporary pacemaker, Intra Aortic Balloon Pump(IABP), Defibrillator เพื่อให้พร้อมทำหัตถการและ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
24 พ.ค. 62
4 . พนักงานขายชุดตรวจ Determine HIV, Syphilis, Alltest Dengue, Influenza เขตกทม.รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ 2. ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนการขาย 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บัง...

R.X. Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
5 . New Model Staff / Inkjet Product (Manufacturer of Sticker and Label)[T0225]
- Contract and Meeting with customer and concern of new job in Automotive and other group. - Confirm shape and qualification of product according to customer requirement. - Plan and follow up progre...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 THB -19,000THB (depends on experiences)
24 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ด้านสังคม) - งานด้านประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เล่ม EIA)

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
ดำเนินการขอซื้อและจัดส่งซ่อมเครื่องกับบริษัทภายนอก ทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ประจำปีและการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี ให้คำแนะนำด้านเครื่องมือแพทย์

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
8 . เทคนิคบริการ (Technical Service)
- ปฏิบัติ แนะนำ และ สาธิตงานผสมสี ทำสูตรสี แก้ไขสีให้กับทีมงาน - วางแผนงาน ติดตามงานผู้ใต้บังคับบัญชา - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงป้องกันปัญหา...

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
9 . Application Specialist (Medical Technology)
- ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ Product ด้าน Chemistry, point of Care และ Immunology แก่ผู้แทนขาย - ให้ข้อมูลและคำปรึกษารวมถึงช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Product ด้าน Chemistry, Point of careและ Immunology...

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง+++ ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
10 . Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 -20,000 +++++++ ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร
1.ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานประสิทธิผลตามกลยุทธ์ และการบริการความเสี่ยงองค์กร 2.รับผิดชอบในการจัดทำ และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนกลย...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
24 พ.ค. 62
12 . Application (เคมี,วิทยาศาสตร์)
- ศึกษาการทำงานของเครื่องมือและสอนการใช้งานเครื่องมือให้กับลูกค้า - แนะนำบริการหลังการขาย - ออกพบลูกค้า กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
13 . พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ปฏิบัติงานในห้องแล๊ป

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
14 . ฝ่ายขาย,Technical saleรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ - แก้ปัญหาเบื้องต้นและประสานงานกับทีมงานในบริษัทจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น - เปิดตลาดกับลูกค้าใหม่ๆในพื้นที่รับผิดชอบ

บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . Product Specialist (Cosmetic Ingredients) ด่วน
- รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การติดต่อกับผู้ผลิต ในเรื่องข้อมูลสนับสนุนฝ่ายขาย รวมทั้งติดตามยอดขายให้ได้ตาม BUDGET ที่ตั้งไว้ - ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เ...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
16 . PQC Analyst
- Monitor packaging process quality system. - Conduct analysis of raw materials,beer - in process & products specifications,provide quality parameters of beer supply. - Others job, which may be assi...

San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd..
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
-รับผิดชอบและดูแลเอกสารขึ้นทะเบียนยา การแก้ไขเอกสารทะเบียนยาและงานเอกสารที่ติดต่อกับ อ.ย. -รับผิดชอบและดูแลเอกสร GMP/ISO 9001:2015 เพื่อใช้รับรองการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และลูกค้าต่างๆ -ค...

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน อย.รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการนั้น - ประสานงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานด้านจดทะเบียนสินค้าของบริษัทฯ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ว...

บริษัท ทันตสยาม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
19 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายขึ้นทะเบียน/เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียน
1.จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา และยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนยาต่อ อ.ย. 2.ทบทวนและแก้ไขทะเบียนยาให้ตรงกับที่ใช้จริงในบริษัท 3.ติดตามและแจ้งข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับยาที่ออกใหม่ให้กับฝ่า...

บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
20 . Mechanical Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)รับสมัครด่วน !
ประจำฝ่าย Factory and Business Innovation Main Responsibility - Machine engineering - Evaluation test for products made by new machine - Using 3D CAD and 3D printer - Seeking for new technol...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
23 พ.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ