JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิเคราะห์
วิเคราะห์เวชภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน GMP

บริษัท วีแอนด์พี ลาบอราตอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน xx,xxx
26 พ.ค. 62
2 . TECHNICIAN งานทดสอบจาระบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจาระบีให้ถูกต้องตรงตามวิธีการทดสอบที่ได้กำหนดไว้ 2.รายงานผลการทดสอบด้วยความซื่อสัตย์และทันเวลา 3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
3 . Lab Analyst (GC) ปฏิบัติงานลาดกระบังUrgently Required !
• Do chemical testing (Total Reducing Sugar, Moisture Content, Vitamin C, Acidity, Gas Chromatography) • Coordinate project activities, resources, equipment and information • Other tasks as designed...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
4 . นักเคมี, นักจุลชีววิทยา
ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ,จุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ห...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
6 . QA LAB
- Analysis of raw material, inprocess sample, finish good and wastewater. - Prepare reagent and sample to lab test. - Operate and maintan instrument such as Plasma atomic emission spectrometer ...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Structure
26 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (Labเลือด)
-สามารถอ่าค่าของ CBC , PT , PTT ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ -วินิจฉัย , ติดตามผล ,วิเคราะห์ผลเกร็ดเลือดต่ำ -ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด -ตรวจความเข้มข้นของเลือด

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
9 . Chemist Urgently Required !
งานทดสอบเคมีในขอบข่ายอากาศ สิ่งแวดล้อม น้ำ อาหาร ในห้องปฏิบัติการ

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
10 . นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา
1.ตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยาของน้ำ,วัตถุดิบ,ยาระหว่างการผลิต 2. ตรวจวิเคราะห์ในส่วนงาน Analytical Method Validation และ Cleaning Validation 3. จัดทำบัญชีการผลิตเชื้อโรคจากสัตว์ประจำเดือน 4. ดูแลเรื...

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องแก้ว (สำนักงานใหญ่)
1. ทำหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ ตามวิธีการขั้นตอนการสอบเทียบที่กำหนดและ Approved Cer. 2. บันทึกข้อมูลการสอบเทียบ คำนวณผลการสอบเทียบ และค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ 3. เฝ้าระวังสภ...

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
25 พ.ค. 62
12 . Chemistry Laboratory Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตัวอย่างอื่นๆทางด้านเคมี -จัดเตรียมควบคุมการใช้งาน เครื่องมืออุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลื้ยงเชื้อ ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบสิ่งปฎิกูลที่ไม่ใช้แล้ว น้ำ น้ำเสีย -ตรวจสอบ ดูแล ระบบการทำงานของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์
1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว 2.ปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาฉบับปัจจุบัน ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น/ต่อทะเบีย...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
17 . Leader Lab (สมุทรปราการ)
-ควบคุมตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าสำเร็จรูป (Cut Out,Micro) -ตรวจสอบใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงใบ COA ที่จะส่งมอบให้ลูกค้า -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
18 . นักวิเคราะห์เคมี
1)ทำการทดสอบตัวอย่างส่งตรวจตามที่ได้รับมอบหมาย 2)จัดเตรียมสารเคมีต่างๆที่ใช้ในงานทดสอบ 3)จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานทดสอบ 4)ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 5)ลงบันทึกข้อมูลคุณภาพใน...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
19 . นักวิทยาศาสตร์ QC จุลชีววิทยารับสมัครด่วน !
1.ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 2.เก็บตัวอย่างน้ำในระบบตามแผนที่กำหนด และนำ้ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3.ตรวจสอบบันทึกสภาวะแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น อุณหภูมิ ความ...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)
- ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ - พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพ

บริษัท เจ.ที.ที. จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ