JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 487 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Cosmetic)รับสมัครด่วน !
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอลูกค้า, พัฒนาสูตรให้ตรงความต้องการของของลูกค้า - ประเมินและสรุปผลคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการทดลองผลิตในสายการผลิต - ประเมินผลการทดสอบความคงตั...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์
1. สุ่มตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ 2. แจ้งปัญหาการตรวจสอบ 3. สรุปผลการตรวจสอบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
22 มี.ค. 62
3 . RD Specialist
- To research and development of products to customer satisfaction. - Coordinator to department concern and etc. - To develop packaging materials , design and function of using with optimal manners ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiate
22 มี.ค. 62
4 . หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ (Supervisor QA LAB) โรงงานสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการเคมี ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานห้อง Micro ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด 3. ริเริ่ม จัดทำมาตราฐานห้องปฏิบัติการ อ้างอิงตามมาตราฐาน ISO 1702...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 มี.ค. 62
5 . หัวหน้างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (RD)โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปเมื่อทำการ Test Run 2.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 มี.ค. 62
6 . หัวหน้างานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RD) (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.การจัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ใหม่ 2.การ Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ้งผุ้เกี่ยวข้อง 3....

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
22 มี.ค. 62
7 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์(Technician Lab) (พุทธมณฑลสาย 5)
1. จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 2. ตรวจสอบรายการและจัดเตรียมวัตถุดิบสำรองให้เพียงพอ 3. จัดเตรียมตัวอย่างชิ้นงานสำหรับงานทดสอบ 4. การปฏิบัติการทดสอบการผลิตสี 5. ตรวจสอบและบันทึกผล...

Shera Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
8 . Research and Development Manager (CP-Meiji)
- Developing new product prototype concept from product brief, which is generated with the marketing team - Managing on time NPD processes and working with internal teams to create new innovative pip...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiation
22 มี.ค. 62
9 . R&D Supervisor , R&D Packaging (Cosmetic, Skincare ) ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ
- คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจ Proof อนุมัติงานให...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 45,000
22 มี.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาราชบุรี
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
22 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรม
ให้คำแนะนำ,เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านการพัฒนาระบบข้อเสนอแนะระดับนวัตกรรม/ข้อเสนอแนะ การจัดทำ/แก้ไขเอกสาร ในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ประสานงานและติดตามทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
12 . FOOD QC/AUDITOR
- QC

ATA SERVICES CO., LTD.
เงินเดือน 18,000-25,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์)
22 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ R&D รับสมัครด่วน !
ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุตรการผลิตอาหาร

GLOBO FOODS Co., Ltd.
2 อัตรา
22 มี.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
15 . R&D ManagerUrgently Required !
1. Develop concepts, products and solutions by coordinating with Orthopedics business units. 2. Understand customer expectations on to-be manufactured product. 3. Determine and execute improved te...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 มี.ค. 62
16 . นักวิเคราะห์อาวุโส (วิจัยและพัฒนา)
1.ควบคุมและดำเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง Method Validation ของสารสำคัญ 2.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผน 3.จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาวิธีวิเคร...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
17 . นักวิเคราะห์ (ประกันคุณภาพ)ปฏิบัติงานที่บางพลัดรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ทางเคมีสำหรับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดการเกี่ยวกับการวางแผนวิเคราะห์ควบคุมผลิตภัณฑ์และคอยควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
18 . Lab Analyst (ประจำลาดกระบัง)Urgently Required !
• General administrative support for department • Do chemical testing (Total Reducing Sugar, Moisture Content, Vitamin C, Acidity, Gas Chromatography) • Coordinate project activities, resources, equ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
22 มี.ค. 62
19 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา และ เจ้าหน้าที่ประสานงานแลป (สัมภาษณ์งานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
22 มี.ค. 62
20 . นักเคมี(ทำงานระยอง)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipment and housekeeping in the laboratory. •Monitor, cont...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
22 มี.ค. 62
 พบ 487 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ