JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิเคราะห์
วิเคราะห์เวชภัณฑ์ยาตามมาตรฐาน GMP

บริษัท วีแอนด์พี ลาบอราตอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน xx,xxx
26 พ.ค. 62
2 . Product Specialist - Organic Chemicals & Reference Standardsรับสมัครด่วน !
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของสินค้า กลุ่มสารเคมีอินทรีย์ (Organic chemicals) สำหรับห้องปฏิบัติการ หน่วยงานวิเคราะห์วิจัย และสารมาตรฐานทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and C...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
26 พ.ค. 62
3 . Mechanical Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)รับสมัครด่วน !
ประจำฝ่าย Factory and Business Innovation Main Responsibility - Machine engineering - Evaluation test for products made by new machine - Using 3D CAD and 3D printer - Seeking for new technol...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
26 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21
1. วางแผน/แก้ปัญหาในการขนส่งสินค้า 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 3. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับตามมอบหมาย 6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการปรุงอาหาร การปรุงรสชาติอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การกำหนดคุณสมบัติ สัดส่วนวัตถุดิบ การผสม การปรับปรุงพัฒนารสชาติส่วนผสม เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตามที่...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ R&D , พนักงาน R&D
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. กำหนด Spec การผลิตสินค้า 3. จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4. ปฎิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP , HACCP , BRC , IFS จะพิจาร...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
- HAND BLEND และทดสอบหรือติดตามผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของแผนกขาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยแล...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
9 . TECHNICIAN งานทดสอบจาระบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจาระบีให้ถูกต้องตรงตามวิธีการทดสอบที่ได้กำหนดไว้ 2.รายงานผลการทดสอบด้วยความซื่อสัตย์และทันเวลา 3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
10 . R&D Food ***บางบ่อ***
-รับออเดอร์จากทางลูกค้า -คิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนาสูตร -ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า -งานอื่นตามที่ได้รับๆมอบหมาย

360 Quality Management Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
26 พ.ค. 62
11 . Research and Development Manager (CP-Meiji)
- Developing new product prototype concept from product brief, which is generated with the marketing team - Managing on time NPD processes and working with internal teams to create new innovative pip...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiation
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ By Product - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ควบคุมการทดสอบคุณภาพทางด้าน By product ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Non-Alcohol ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - สรุปปัญหาคุณภาพจากผลการทดสอบด้าน By product เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – TBE (จ.ปทุมธานี)
→ วิเคราะห์ตัวอย่างคุณสมบัติของน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการวิเคราะห์ Parameter อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ได้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
→ ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ → ดำเนินการการศึกษ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส - FAD
→ ควบคุมจัดทำงานวิจัยผ่านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ → ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล Waste และ By Product ในระบบสารสนเทศ นำข้อมูลมาพั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
16 . R&D Supervisor/ R&D Advisor (Cosmetics,Food Supplement) BTS ช่องนนทรี ,ราม60/4
- คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจ Proof อนุมัติงานให...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน R&D Advisor 25,000 - 35,000 / R&D Sup.(ตามโครงสร้าง)
26 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาราชบุรี
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานบางพลีและสาธุประดิษฐ)
-.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบใหม่ ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย - ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - วิจัยและพัฒนา หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ตรงความต้องการของ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
19 . นักเคมี (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ประจำโรงสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า - ทำ Project ทดลอง NEW P...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
26 พ.ค. 62
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ