JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 463 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบในการดูแล ทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพและสิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.พ. 62
2 . R&D MANAGER
1.คิดค้นและพัฒนาอาหาร ประเภท SNACK , BEVERAGE ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท 2.คำนวณสูตรและตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรมาตรฐานการผลิต 3.จัดชิมสินค้าตัวอย่างเพื่อนำมาปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าผลิต...

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสพการณ์
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการปรุงอาหาร การปรุงรสชาติอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การกำหนดคุณสมบัติ สัดส่วนวัตถุดิบ การผสม การปรับปรุงพัฒนารสชาติส่วนผสม เพื่อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตามที่...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ R&D , พนักงาน R&D
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. กำหนด Spec การผลิตสินค้า 3. จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า 4. ปฎิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร 5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP , HACCP , BRC , IFS จะพิจาร...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
5 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Technical Support)
1.Analytical Test Method Validation การเขียน Protocol,การเข้าไปร่วมทำ Validation และการสรุป Report สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ Test Methodใหม่ หรือการทำ Revalidation 2.Process Validation การเขียน Protocol,กา...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
6 . RD SUPPORT
เป็นผู้ช่วย RD ด้านเอกสาร

บริษัท อาร์คแอทริช จำกัด
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
1. คิด Concept สินค้าใหม่ 2. ศึกษาตลาดและติดตาม Trend อาหารเสริมสูตรใหม่ 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่าย R&D เพื่...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
16 ก.พ. 62
8 . R&D (Cosmetic, Skincare และ Supplement) รามคำแหงซอย 60/4 ใกล้นิด้า,BTSช่องนนทรี
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน: - คิดค้นสินค้าใหม่ๆ (Cosmetic, Skincare และ Supplement) เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา - วางแผนการขายกับ Marketing สร้างจุดขายเพื่อใช้ในการทำ Ad, Content, Video สินค้...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่ R&D รับสมัครด่วน !
ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุตรการผลิตอาหาร

GLOBO FOODS Co., Ltd.
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ,เจ้าหน้าที่ R&D อาวุโส
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปทางกลุ่ม Lip Care และ Skin Care หรือ Toiletry - เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านวิจัยแ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ - ประ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.พ. 62
12 . พนักงานทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ (Trial New Product) ที่เครื่องจักรพร้อมเก็บข้อมูลต่างๆ ก่อนทำการผลิต

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
16 ก.พ. 62
13 . Mechanical Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่)
ประจำฝ่าย Factory and Business Innovation Main Responsibility - Machine engineering - Evaluation test for products made by new machine - Using 3D CAD and 3D printer - Seeking for new technol...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
16 ก.พ. 62
14 . หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ (Supervisor QA LAB) โรงงานสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการเคมี ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานห้อง Micro ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด 3. ริเริ่ม จัดทำมาตราฐานห้องปฏิบัติการ อ้างอิงตามมาตราฐาน ISO 1702...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ก.พ. 62
15 . หัวหน้างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (RD)โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปเมื่อทำการ Test Run 2.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ก.พ. 62
16 . หัวหน้างานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RD) (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.การจัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ใหม่ 2.การ Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ้งผุ้เกี่ยวข้อง 3....

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ก.พ. 62

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
16 ก.พ. 62
18 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
16 ก.พ. 62
19 . นักเคมี(ทำงานระยอง)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipment and housekeeping in the laboratory. •Monitor, cont...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
16 ก.พ. 62
20 . Supervisor Microbiologist / Microbiologist(นักจุลชีววิทยาอาวุโส)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipments and housekeeping in the laboratory. •Monitor, con...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริท
16 ก.พ. 62
 พบ 463 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ