JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 269 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
2 . วิศวกรอาวุโส - สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)
→ หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะงานด้านหลักวิศวกรรม งานโครงการซ่อมแซมบูรณะฯ ให้เป็นตามวิชาและกฎหมาย → ดูแลงานวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายและงานโครงการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีคุณภาพเสร็จตามกำหนดเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 พ.ค. 62
4 . Products Engineer
1.Organize, manage and maintain daily material and process activities in a manufacturing environment 2.Optimize and produce Material & Process lists 3.Organize, manage and perform failure analyses ...

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
5 . Senior SMT Process Engineer
1.Develop program, maintain and improve all processes (SMT, hand –soldering, Wave (Soldering, Inspection, etc.) 2.Optimize set up and program to improve Process effectiveness 3.Analyze yield of pro...

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
6 . Product Engineer
• Responsible for new product design package transfer from oversea to manufacture in Thailand. • Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment a...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 Positions
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
7 . Process Engineer / Production Engineer
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต - การผลิตส่งมอบให้ตรงเวลา - ตรวจเช็คความพร้อมวัตถุดิบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อให้แผนการผลิตดำเนินงานตรง สอดคล้องกับแผนการผลิต

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
9 . Production Engineer / วิศวกรฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแล และจัดการงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. พิจารณา วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และป้องกัน ในกรณีที่เกิดปัญหางาน และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ควมคุม...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
10 . Production Engineer
1.Support and Improvement Productivity 2.Auliminum Die Casting Process Control 3.Mold Trial 4.Defect reduction and control 5.Robot programing (FANUC) 6.Productivity improvement 7.kodawari Activi...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
11 . Production Engineer Staff (Heat Treatment)
1. รับผิดชอบงานด้านการสร้าง Line การผลิต ได้แก่ การวางแผนปฎิบัติงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ ติดต่อประสานงาน สั่งซื้อ ทดลองการผลิต ปรับแต่งเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอ แก้ไขปรับปรุง สร้างม...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . Production Engineeringรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Process Chart ข้อกำหนดต่างๆ ในแต่ละ process (Set up New Project) 2.เตรียมความพร้อมก่อนการ Setting Machine เช่น Jig&Fixture,Cutting Tool,Program Cutting CNC 3.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา (MH/GR 1 อัตรา , Cold Forge 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . Production Engineer
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานในสายการผลิต เช่น ขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
14 . Mold Design Engineer
- Mold design per specifications along with requirement. - Control Mold process. - Improve,Modify and repair Mold.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
15 . Production Engineer
•Plans and directs the material planning and material logistics functions to meet the facility plan objectives and satisfy customer needs •Plans, initiates, and maintains a material procurement proc...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
20 พ.ค. 62
16 . Process Engineer
1. ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปร...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N / A
20 พ.ค. 62
17 . Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสำนักงานใหญ่
- ดำเนินการจัดหาและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ - พัฒนาผู้ขายรายเดิมเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน - สรรหาผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม - เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 พ.ค. 62
18 . วิศวกร IE
1.วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงเพื่อสนองตอบแผนงานที่ส่วนงานได้รับมอบหมายควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือปัญหาในการผลิตกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแล...

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . Production Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
Develop and improve production machine, facilities and processes to make sure that efficiencies are achieved and operating costs are lower Coordinate all process improvement projects - from idea gene...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
20 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต 3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังบัญชา 4. ดูแลเครื่องจักร และระบบการทำงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
 พบ 269 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ