JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Service Availability Administrator
• Monitor the service availability of current and backup applications • Perform analysis and assessments of applications and technology infrastructure to identify gaps between recovery capabilities a...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
2 . วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ
• รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานโครงการ (รถไฟฟ้า) • ศึกษารายละเอียดรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนสำหรับโครงการใหม่ • จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ ข้อมูลประกอบการเจรจาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
17 ก.พ. 62
3 . ผู้ดูแลระบบ SCADA PLCรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ SCADA และ PLC - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน5วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
17 ก.พ. 62
4 . IT Support / System Engineer
- ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์ - เวลาทำงาน 09:00 – 18:00 - รับปัญหาการใช้งานไอทีและแก้ไขปัญหาทางไกล (Remote Support) - ดูแลบระบบไอทีให้ลูกค้า (Onsite Support) - ดูแลระบบไอทีเชิงป้องกัน...

บริษัท โกคอนเน็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
17 ก.พ. 62
5 . IT Engineer
1. Design, implement and control of monitoring of IT infrastructure (LAN, WAN, WiFi, Servers, IP Phone etc.) 2. Design, implement and control of monitoring all database servers (DBA) 3. Design, impl...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.พ. 62
6 . System Engineer(Implement) /ทำ 1 เสาร์ต่อเดือน / 25-35K/เพลินจิต (A)
Job Description • Create document for design network and system follow project assignment. • Configuration and setup equipments follow design and customer requirement. ...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000
17 ก.พ. 62
7 . Front-End Developer (React.js)
รายละเอียดของงาน - ออกแบบและพัฒนาระบบ web application ด้วย React.js ตาม requirement ที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ระบบให้สามารถใช้งานได้เสถียร และ user friendly - Deploy ระบบขึ้นบน ISS...

บริษัท โทเทิล เซอร์วิส ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.พ. 62
8 . Engineer (Photo) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบควบคุมการทำงานดูแลความเรียบร้อยในการทำงานและการปฏิบัติงาน 2.จัดทำแผนงานให้ทันตาม Schedule Plan ของ Production และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Master Film 3.แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน 4.ใช้ Pro...

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
9 . IT Engineer
1.To check the status of the computers regularly to ensure they are in good working condition. 2.Responsible for the installation and maintenance of the end-user operating system, the purchase, testi...

Magna Automotive Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
16 ก.พ. 62

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ก.พ. 62
11 . System Engineerรับสมัครด่วน !
1. Managing Network database environment associated with tool. 2. Analysis and take measures if problem occurs. 3. Analysis and action if problem occurs the image processing system => Special Abi...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
12 . Computer Engineer
- Develop Web Application using PHP , C# ,PHP ,ASP.net , VB.net. - Report progress and all problems occurred to project manager. - Deliver complete project following project plan and timeline.

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
13 . วิศวกร ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ( MIS Engineer)
1. ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรและพัฒนาฐานข้อมูล 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Report 3. ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต 4. ประสานงานกับ User ในการพัฒนาระบบข้อมูลตามการร้องขอ 5. พ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
14 . IT System / admin/ IT support
1. ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา Computer, OS และ Program ต่างๆ -ดูแลซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ IT ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - รับผิดชอบตรวจสอบโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน โครงสร้งบริษัทฯ/ตามตกลง
16 ก.พ. 62
15 . IT Engineer
1. มีความรู้ในงานระบบสารสนเทศ การต่อยอดโดยใช้โปรแกรม/ออกแบบโปรแกรมมาสนับสนุนในการทำงาน เพื่อลดงาน Manual และ Human Error ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน สามารถแก้ไขปัญห...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
16 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
17 . IT Support Engineering (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)
- ดูแลดำเนินการปรับปรุง Scripts สำหรับโปรแกรม Genesis,KengLink ช่วยลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - ดูแลระบบวิศวกรรมสารเทศสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง - พัฒนาระบบวิศวกรรมสารสนเ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ก.พ. 62
18 . วิศวกรคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
-ช่วงเวลาปฏิบัติงาน: ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. Software -ออกแบบและเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และโมบาย แอปพลิเคชั่น -ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยในการเขียนโปรแกรม -พัฒนาและปร...

IGNITION & C.D.I. INDUSTRIAL
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
16 ก.พ. 62
19 . Compliance
1.ดูแลระบบงานด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า 2.ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซีย สเตนเลส สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.พ. 62
20 . IT Engineer(Programmer)Urgently Required !
- To develop and support the In-house System (ex. Web portal , document flow online , online request) - To support new project development & benchmark new technology - To maintain, monitor, and per...

MPO ASIA Co., Ltd.
เงินเดือน Depend on experience
16 ก.พ. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ