JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer - SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
1. ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน 3. งานด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์และ PLC 4.งานด้านอื่นๆที่เกียวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . Electrical Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงานทั้งในด้านซ่อมแซม บำรุงรักษาและการวางแผนเชิงป้องกัน - รับผิดชอบงานและโครงการต่างๆด้านระบบไฟฟ้าของโรงงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 มิ.ย. 62
5 . Mechanical/Maintenance Engineer (Chemical Factory)[T01125]
- Ensuring reliability and integrity of Equipment through equipment condition Evaluation to diagnose the problem before failure. - Conduct various programs to improve plant reliability - Failure an...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000THB to 50,000THB (Depend on Experience)
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรตามแผนที่กำหนด 3.การจัดทำประวัติซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการวิเคราะห์ปัญหา 4.งานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
7 . Service Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา
บำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รายละเอียดของงาน 1.ซ่อมแซมเกียวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรง พยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 2. ดูแลและตรวจเช็คเครื่องที่ได้มีการขายให้กับโรงพย...

บริษัท สยามอินเตอร์ เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษางานด้านเครื่องกล/ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . Service Engineer (Laser Cutting)
- ซ่อมและดูแลรักษาเครื่องเลเซอร์/ ติดตั้งเครื่องเลเซอร์หลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้น - แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องเลเซอร์หลังจากการซื้อขาย - บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ตามรอบระยะเวล...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
26 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
1. จัดทำแผน ดูแลระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดในโรงงาน 2. ซ่อมเสริมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่จัดไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนในกระบวนการผลิตและงานทั่วไปในโรงงาน 3. ศึกษาเทคนิควิธีการดูแลเครื่องจ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
26 มิ.ย. 62
11 . Maintenance Engineer Supervisor
-วางแผนงานซ่อมบำรุง -จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร -จัดหาและจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งาน -ประสานงานและให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องจักรและการบำรุงรั...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
1 อัตราด่วน
เงินเดือน 30,000-45,000
26 มิ.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์
งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน รับ 2 อัตรา งานบำรุงรักษารถยนต์และรถบรรทุก 6 ล้อ รับ 1 อัตรา ดูแลงานระบบแอร์ และเครื่องทำความเย็น รวมถึงสุขาภิบาลต่างๆ รับ 1 อัตรา

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . Service Engineer (Steam Turbines) Urgently Required !
• Machine installation and conduct training • Carry out preventive maintenance and implementation of machine improvement • Handle grinder and dicer related issues and troubleshooting • ...

JAC Personnel Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
26 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรเครื่องกล (จังหวัดลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
26 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - งา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
16 . Maintenance Officer
-Arrange routine truck maintenance and control in accordance with established plan -Assign truck maintenance to technician/outsource -Verify truck maintenance against the plan and assignment -Dail...

บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
26 มิ.ย. 62
18 . Engineering Supervisor
1. ควบคุมดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาการทำงานของระบบ Utility 2. ควบคุมดูแลระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน 3. ศึกษาและหาแนวทางการลดการใช้พลัังาน

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา / วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา (ประจำที่โรงงานนครปฐม)
วิศวกรเครื่องกล - รับผิดชอบควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุงงานบำรุงรักษา - ฝึกอบรมช่างเกี่ยวกับการบำรุงรักษา - ติดตามปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักร - รวบรวบว...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
20 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
- บริการหลังการขาย สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและเชื้อเพลิง - บริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ - ปรับปรุง และดัดแปลงแก้ไขงานให้ทันสมัย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า และลูกค้ารายใหม่

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ