JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer M&E / วิศวกรโครงการงานระบบประกอบอาคาร
- จัดทำแผนงานประจำเดือน - ออกใบสั่งงาน Survey จัดทำหมุด และค่าระดับอ้างอิง - พิจารณาเครื่องจักรเข้าหน่วยงาน ,ออกใบสั่งงาน TC/PL และเครื่องจักร - ตรวจรับรองประมาณการงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้าง - อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . วิศวกรจัดซื้อ
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุก่อสร้างได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 2.เจรจาต่อรองในส่วนของราคาและเงื่อนไข เพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 3.ประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ต้อง...

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
3 . Site Engineer, Constraction ระบบไฟฟ้า น้ำประปา แอร์ /สนใจติดต่อโสรญา 081-7209433
สวัสดิการเบื้องต้น - ค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน - ค่าเดินทาง 60 / วัน - ค่าออกไซต์ 100บาท/วัน - โอที - โบนัส - อื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 40,000
25 พ.ค. 62
4 . M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร วันต่อวัน และรายงานถึงความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา - พิจารณาแผนการก่อสร้างและวิธีการทำงาน - ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
25 พ.ค. 62
5 . Senior Mechanical Engineer / วิศวกรเครื่องกลอาวุโสUrgently Required !
- การประสานงาน และการวางแผนงานของระบบเครื่องกล อาทิ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด - ควบคุมหน้างานโครงการระบบประกอบอาคาร - ทำงานออกแบบ ถอดแบบ เคลียร์แบบ แ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ , ประเมินราคา , ติดตั้งงาน / ระบบPiping / ระบบแอร์ / ระบบสุขาภิบาล - ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา - วางแผนการทำงานให้งานเสร็จลุล่วงตามกำหนด - รายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาท...

บริษัท ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
7 . วิศวกรจัดซื้อ (งานระบบ)
รับผิดชอบ วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคาสินค้า วางแผนการส่งมอบงาน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ์ืขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ(M&E)รับสมัครด่วน !
จัดทำ Shop DWG,Works chedule,Material Approve,Site Meeting,Work Report,Testing & Commissioning,ประสานงานภายในโครงการได้ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย **วางแผนงาน บริหารงานและควบคุมงานให้...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+สวัสดิการ
25 พ.ค. 62
9 . วิศวกรควบคุมต้นทุนงานระบบ (Cost Control Engineer)
- วางแผนงบประมาณและควบคุมการใช้ต้นทุน ของทุกโครงการส่วนงานระบบ - ตรวจสอบข้อมูล ใบขอซื้อ (PR) ให้ตรงตามโครงสร้าง Cost Code ของบริษัท และตาม WBS รวมทั้งอยู่ภายใต้ Budget - ตรวจสอบและอัพเดตการเบิกผลงาน...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . วิศวกรโครงการงานระบบปรับอากาศ (Project Engineer)
- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล, ปรับอากาศ (อาคารสูง) - ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็นไปตามแบบ Spec. และทันตามแผนงานย่อยรายวัน/รายสัปดาห์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 62
11 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
1. รับผิดชอบงานโครงการ 2. เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมโครงการ 3. วางแผนการดำเนินงาน และการเบิกใช้วัสดุ 4. ติดตามข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ 5. สรุปรายงาน เสนอความเห็น เสนอแนะ...

บริษัท โลตัส อีเลคทริคอล แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน สูง **ต้องการด่วน**
25 พ.ค. 62
12 . วิศวกรงานระบบ M&E
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานโครงการและหลักวิศวกรรม - ตรวจสอบงานโครงสร้างสถาปัตย์ - ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายภายในองค์กรและบริษัทผู้รับเหมาได้ - งานเอกสารต่างๆ ในโครงการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
13 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานของทีมงาน หรือผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และแผนงาน 2.วางแผน หรือรับแผนงานจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน 3.จัดรายงานการทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้กับผู้ที่เก...

บริษัท สมาร์ทเทอร์มินอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 พ.ค. 62
14 . วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer)
- ศึกษาสัญญา/Specifications ต่างๆ และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน/ผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม - รายงานความก้าวหน้าของงานต่อวิศวกรโครงการ - ตรวจสอบแบบกับหน้าง...

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
15 . Site Engineer
- ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลา - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
16 . Site Superviorรับสมัครด่วน !
- สื่อสาร ประสานงาน และแก้ปัญหาหน้างาน กับลูกค้า subcontractor และผู้รับเหมา (On Site) - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัท - เก็บข้อมูลและรายงานผลการทำงาน ความคืบหน้าของงาน - ควบคุมงานติดตั้ง ด...

Alright Combination Centric Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
17 . M&E Design Engineer Manager
AVC Engineering designs M&E Systems for high-end villas and bespoke commercial projects. We are based in Phuket (Cherngtalay, Thalang), and were established in 2003. Please visit our website to lear...

Audio Visual Creations Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ***Good salary and benefits for the right applicant.
24 พ.ค. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้า (อาคารนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.)
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบอากาศอัด ระบบจ่ายน้ำประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารขนาดใหญ่ - ควบค...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
19 . Budget Control & Development
- ตรวจสอบ เพิ่มลด Budget โครงการ - จัดทำเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และปรับปรุงงบประมาณ - ตรวจสอบ การเบิกจ่ายค่าแรงโครงการ เทียบกับความก้าวหน้างาน - งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 พ.ค. 62
20 . QA/QC Engineer (ประจำหน่วยงาน/งานระบบประกอบอาคาร)
-ควบคุมระบบงานเอกสาร -จัดเตรียมเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน -ควบคุมดูแลขั้นตอนการตรวจสอบงานและส่งมอบงาน -ตรวจสอบความถูกต้องงาน ก่อนส่งInspection -ปิดเอกสารแก้ไขข้อบกพร่องงาน(Defect Work)

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 พ.ค. 62
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ