JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร > วิศวกรสำรวจ
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสำรวจ
- สำรวจ/วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
21 พ.ค. 62
2 . วิศวกรภาคสนาม (Site Engineer)
วางแผนงาน,ขั้นตอนต่างๆของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วงและส่งมอบงานตามวันที่ีที่กำหนดในสัญญา ควบคุมการติดตั้ง ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานจนต้องลาหยุดงาน และไม่ให้ทรัพย์สิน VAC ถูกลักขโมย ...

บริษัท วี เอ ซี อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน,เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการทำงาน รยได้จากผลงาน:Commission,โบนัสปีละ 2 ครั้ง
20 พ.ค. 62
3 . ช่างสำรวจ
งานหลัก (Main Tasks) 1. งานของรัฐ - สำรวจปริมาณงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างให้มา 1.1 สำรวจงานถนน,งานรถไฟ - วางแนวตามแบบ เก็บ cross section สำรวจระดับ 1.2 สำรวจงานถนน,งาน overlay -วางแ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ