JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบน้ำเสีย - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
→ ออกแบบงานการทดสอบเพื่อพัฒนาระบบบำบัดมลพิษและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ → ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย, อากาศ, กากอุตสาหกรรมของโรงงานเบียร์ 3 โรงงาน → ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกณฑ์มาตร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000- 30,000
20 พ.ค. 62
3 . Water Treatment Engineer (Facility department)
Over see Wastewater Treatment System

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 พ.ค. 62
4 . วิศวกรแหล่งน้ำ (Water Resources Engineer)
รับผิดชอบการเขียนงานในรูปแบบการวิเคราะห์และบูรณาการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมผลการศึกษา จัดทำเป็นเล่มรายงานที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอ -ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านอุตุ-อุทกวิทยา -ศึกษาและวางโครง...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ( Nobel NC ชัยนาท)
- ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ลดหรือกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยังยืน - ตรวจสอบผลคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย แนวโน้ม และสมดุลของ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำกรุงเทพ/อยุธยา)รับสมัครด่วน !
* งานระบบสุขาภิบาลในอาคารเเละระบบรวบรวมน้ำเสียเเละงานด้านสิ่งเเวดล้อมอื่นๆ * ประสานงานกับผู้รับเหมา * ควบคุมติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย * งาน BOQ * งานประสานงานโครงการฯและอื่นๆ **สัมภาษณ์งานที่...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
7 . Engineer (ระบบน้ำ)
ควบคุม ดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย อากาศ กากอุตสาหกรรม

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Officer)
- รับนโยบายระบบมาตรฐานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ - กำหนดและจัดทำแผนการดำเนินการต่างๆในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามข้อกำ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . วิศวกรพลังงาน
1) ตรวจสอบการใช้พลังงานของ แต่ละฝ่าย และแต่ละแผนก 2) จัดทำโครงการที่ประหยัดพลังงาน 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ติดตามผลการจัดทำโครงการของการประหยัดพลังงาน 5) ติดตามผลการใช้พลังงานของแต...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
10 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน คลอง10 จังหวัดปทุมธานี)
-เป็นผู้ควบคุม และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อสร้างด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ -วิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย -ให้คำปรึกษา...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 พ.ค. 62
11 . Sale Environmental Engineer
รับผิดชอบงานด้านการขาย งานออกแบบให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล งานขายโครงการระบบ WTP เป็นต้น

West Coast Engineering Co., Ltd. (บริษัทในเครือสหวิริยาฯ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ปฏิบัติงานจ.สุราษฎร์ธานี และจ.กระบี่รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบระบบ Water Treatment ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศ - อัพเดทระบบมาตรฐานบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งเเว...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
19 พ.ค. 62
13 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
• ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั่วไปให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม • ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง กากอุต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 62
14 . CONSTRUCTION MANAGER
- Responsible for a large construction project or several smaller construction projects including, project management teams, site organisation, document organisation, safety, quality control, contract...

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด
18 พ.ค. 62
15 . Environmental Engineer/เจ้าหน้าที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงานหน้าที่งาน -ออกแบบ ปรับปรุง และรักษาระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ควบคุมการติดตั้งระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ทดสอบการเดินระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ให้คำปรึกษาด้านงานระบบน้ำดี-น้ำเสียกับลูกค้า -งานสนับสนุนงานข...

บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
17 พ.ค. 62
16 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ทั้งระบบน้ำประปา ระบบน้ำเสีย - จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน - สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 พ.ค. 62
17 . พนักงาน-ตรวจสอบ
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
18 . วิศวกรออกแบบงานระบบสุขาภิบาล
ออกแบบงานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง

บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
19 . วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
1.ออกพบหน้างานพร้อมกับ Sale เพื่อประเมินหน้างาน และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค 2.ออกแบบคำนวณและควบคุมประสิทธิภาพระบบการขนส่งมลพิษกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ผู้ก่อกำเนิดจนถึงแหล่งรับกำจัด/บำบัด 3.ให้คำปรึกษาด้า...

En-Technology Consultant Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
17 พ.ค. 62
20 . วิศวกรแหล่งน้ำ ( Water Resources )รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ - ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำ และศึกษาสมดุลน้ำ - ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ หรืองานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์/ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ