JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Process Engineer (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ออ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . Process engineer ( Chainat)
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิต แก้ไขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ - คิดค้นพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเชิงป้องกัน เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง -...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
3 . วิศวกร จัดซื้อ
ติดต่อผู้ผลิต จัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วางแผนในการจัดซื้อวัตถุดิบ ให้ทันกับการผลิต

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
25 พ.ค. 62
4 . วิศวกรเทคนิครับสมัครด่วน !
1.จัดทำ P&I diagram 2.หาราคาอุปกรณ์ตาม concept design 3.เตรียมเอกสาร technical specification ที่เกี่ยวข้อง 4.สั่งซื้ออุปกรณ์ให้ถูกต้องตามที่ออกแบบและส่งทันตามแผนงาน 5.ติดตามงานติดตั้งที่หน้า site ...

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
5 . วิศวกรเคมี (ประจำ จ.สุโขทัย)
- ประสานงานด้านทำงานการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิด ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมาย - ควบคุมการใช้น้ำ การใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานเกี่ยวกับการควบคุมการซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีป...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
4 อัตรา
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกรห้องทดลอง:Compound & Lab Engineer (ปฏิบัติงานที่ อ้อมน้อย)
รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท การตรวจสอบและทดสอบ ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมียาง Compound และระบบกระบวนการในการอบยางสำเร็จรูปให้ตรงกับระบบมาตรฐานส...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
7 . Chemical Engineer
Take care of production process and quality of product

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
8 . Tank EngineerUrgently Required !
 Managed and Control Rew materiad and part of fabrication.  Supervise and Expediting work in progress.  Supervise and Control work as per approved drawing.  Managed tools and Equipment.  Mana...

CAZ (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
9 . วิศวกรรมเคมี (สี)
- รับผิดชอบการดำเนินการตามใบสั่งงาน - รับผิดชอบการปฏิบัติตามกระบวนการผลิตในงานแม็ทซ์สี - รับผิดชอบการผสมสีให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
10 . Business Personal
1. ติดต่อและเข้าเยี่ยมเจ้าของโครงการปิโตเคมี และนำเสนอบริษัท 2. รวบรวมและติดตามข้อมูลโครงการปิโตเคมี 3. รวบรวมข้อมูลการตลาด เช่น วัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรก่อสร้าง 4. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น

บริษัท ไชน่า เทียนเฉิน เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000
24 พ.ค. 62
11 . QA Engineer (25K – 30K) (SDG-27023)
- Supervise all inspection data and manpower in QA. - Responsible for SPC & R/M to supervise and and analyze all data in manufacturing process, QA and raw material. - Manage ISO, Calibration to mak...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–30,000THB
24 พ.ค. 62
12 . Technical Officer (Chonburi-Sriracha )
1.จัดทำข้อมูล หาราคาวัตถุดิบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับการตลาด ดำเนินการทดลองและออกแบบวิธี กระบวนการผลิตและรวบรวมเอกสารประกอบ PPAP 2.บริการด้านเทคนิคให้กับลูกค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กับลูกค้...

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
13 . Technical Sales & Sourcingรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน - นำเสนอและขายเคมีภัณฑ์ ให้ลูกค้า - Support ข้อมูลทางด้านเทคนิคหลังการขาย - Sourcing เคมีภัณฑ์จากต่างประทศเพื่อเพิ่ม New Product

Innovation Group
24 พ.ค. 62
14 . Process EngineerUrgently Required !
- Control was able to produce Product out a plan and troubleshooting problems as well as controllable employees abide by Regulation of Operations (WI). - The report includes plans to produce proble...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
15 . Gas Equipment Engineer (Working at Bangkok office)
- ออกแบบอีควิปเม้นต์สำหรับก๊าซ งานด้านวิศวกรรม - ต้องสามารถให้ข้อมูลในด้านเทคนิคต่างๆกับลูกค้าได้ดี - คำนวณต้นทุนในการทำงาน เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง เป็นต้น - ควบคุมดูแลไซต์งานจาก Suppiler ที่บริษัท...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 26,000 บาท
24 พ.ค. 62
16 . รองหัวหน้าแผนก Development
- กำหนดสูตรวัตถุดิบยางที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานลูกค้า - วิเคราะห์ Spec ของวัตถุดิบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเลือกวัตถุดิบเบื้องต้นสำหรับเสนอราคาชิ้นงานให้ลูกค้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการกำ...

Molten Asia Polymer Products Co,.Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
17 . QA EngineerUrgently Required !
1. Outgoing Quality control 2. Inspection product finish good 3. OQC plan 4. Sample visual inspection 5. Other Assignments

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure/Negotitable
24 พ.ค. 62
18 . Plating Engineer(Chemical)Urgently Required !
- To design parts holding jig for new models. - To plan & schedule equipment maintenance for the plating lines. - Control process plating lines. - Test and improve new product.

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
- รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา - ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาสูตรยาง - วางแผนการทดสอบ เสนอแผนการทดสอบ และเสนอผลการทดสอบสูตรยางต่อหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา - จัดทำและแก้ไขสูตรมาตรฐาน สูตรมาตร...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
20 . Chemical Engineer
Detailed job related duties. 1.Follows written analytical procedures and methods for chemical testing of in-process. 2.Communicates status of testing samples to Chemical process manager, Supervisor...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
24 พ.ค. 62
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ