JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยกรรมการบริหารด้านวิชาการรับสมัครด่วน !
บริหารงานโครงการ/ประสานโครงการ / ติดต่อลูกค้า

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท / ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
3 . Project Manager (แนวราบ ประจำศาลายา)
- วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรร...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
4 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
22 พ.ค. 62
5 . Production SupervisorUrgently Required !
1. Supervise and develops subordinate for better performance and activity. 2. Control all process 3. Make standard operation such as procedure, working instruction...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ control เครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าพัฒนาเครื่องจักรและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.ดูแลและติดตามการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผนการทำงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ 2.ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน Machin...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำ Projects เพื่อ ปรับปรุงบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆที่สนับสนุนกระบวนการผลิตรภายในโรงงาน อย่างน้อย 2.จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
9 . Assistant Service Manager (Machinery Manufacture)[T0922]
- Set up policy and direction for providing service. - Make a good relationship with customer. - Make plans to service in giving information to all customer about company products. - Manage and su...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 65,000THB (Depend on experience)
22 พ.ค. 62
10 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจเช็คเครื่องจักร และอื่นๆ ของบริษัท - จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร(PM)ให้เหมาะสม เช่น ทุก 1 วัน,7 วัน,30 วัน,1 ปี - ทำรายงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร(PM),แผนพัฒนา/ปร...

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
22 พ.ค. 62
11 . Engineer Asst. Manager - Manager (49014)
- Control mold repairing, new model and production process engineering system - Analyse and solve other tasks for the engineering team - Control the improvement system and work methods to increase t...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 65,000-85,000
22 พ.ค. 62
12 . Engineering Section Manager (51166)
【Policy】 1. Develop and implement policies, standards and procedures for the engineering and technical work performed in the department. 2. Prepare budgets, bids, and contracts, and direct the nego...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-65,000
22 พ.ค. 62
13 . Design Engineer (Supervisor) (48597)
- Design and Adjust drawing given from customer for own company - Kaizen suggestion - Report to Thai Manager - Using CAD - Business trip to Ayuttaya, Korat (One time per one month)

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
22 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายเครื่องทำความเย็น
1. วางแผนและจัดระบบการใช้งานเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบ Chiller 2. วิเคราะห์และทบทวนแผนการบริการเชิงป้องกัน 3. กำหนดเป้าหมาย และนโยบายแผนงานซ่อมบำรุง 4. บริหารงานของฝ่ายเครื่องทำความ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 พ.ค. 62
15 . Project Engineer โยธา ก่อสร้าง ไฟฟ้า
- วางแผนควบคุมงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายบริหารโครงการและให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการ - ก...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
22 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบประปา ระบบกล่องวงจรปิด ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน 2.วางแผนการทำงาน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอกได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมทีมงานวิศวก...

บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
22 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า - วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ล...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
22 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท
22 พ.ค. 62
19 . Construction Project Manager PM ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
การบริหารงานโครงการให้สำเร็จตรงตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณการจัดซื้อ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร รับผิดชอบโปรเจคก่อสร้าง จัดการวางแผนงานก่อสร้าง S Curve ควบคุมค่าใช้จ่าย

China State Construction Engineering (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตกลงตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
20 . Maintenance Supervisor
-บริหารจัดการ การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิต -ให้คำปรึกษาและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบั...

บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000
22 พ.ค. 62
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ