JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร > อื่นๆ
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/อุตสาหการ)รับสมัครด่วน !
-จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
2 . Automation Engineer (DCS/SCADA/PLC Programmer)รับสมัครด่วน !
• Team leader to work and plan in design, programming, installation, commissioning, and troubleshooting for dcs, scada, plc system and process control system. • Team leader for execute project, work,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
25 พ.ค. 62
4 . Process Engineer
1.ทำกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิต /ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดสูญเสีย โดยนำกิจกรรม SIM lean kaizen ฯลฯ มาใช้ในองค์กรขององค์กร 2.ทำกิจกรรม ลดต้นทุนด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . Project Engineer
1. ดูแลและรับผิดชอบงานโครงการต่างๆเกี่ยวกับระบบน้ำร้อน,ระบบฮีทปั๊ม,ระบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ค...

บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
25 พ.ค. 62
6 . วิศวกรประกันคุณภาพ QA Engineerรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1.การกำหนดค่า Parameter ในกระบวนการผลิตที่ต้องควบคุมอย่างเหมาะสม 2.ทำหน้าที่ทวนสอบ/ยืนยันคุณภาพของชิ้นงาน/Process Parameter ของงานในระหว่างการผลิต 3.บริหารทีมและสามารถคิดพัฒนาทีมให้สอดคล้...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
8 . ENGINEERรับสมัครด่วน !
จัดทำ manufacturing order , ควบคุมการผลิต , จัดทำ trial production และ คัดเลือกวัสดุตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา รับสมัครด่วน!
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
1.จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ 2.ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่ว...

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 62
10 . วิศวกรพัฒนาศักยภาพการผลิต
- ค้นหา ริเริ่ม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงาน เช่น Project เกี่ยวกับพลังงาน - ควบคุม และประสานงานในระบบการจัดการพลังงานทั้งหมดภาย...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
11 . Facility Engineer Level 2Urgently Required !
1. Prepare , Checking and Oparation Machine of Facilities system and Equipment to checking quality water. 2. Prapare and contro the PM plan daily check, weekly check and yearly check. 3. Monitoring ...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
12 . วิศวกรปรับอากาศ/ซุปเปอร์ไวเซอร์ปรับอากาศ/โฟร์แมนปรับอากาศ
- วางแผนงาน ควบคุมและดูแลงานด้านระบบปรับอากาศและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
25 พ.ค. 62
13 . Robot Software Engineer
• ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม Robot Arm สำหรับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Robot Arm กับ Vision System, Automation System, PLC หรืออุปกรณ์อื่นๆ • คิดค้นเทคโนโลยีใหม...

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
25 พ.ค. 62
14 . NPI Engineer (New Product Implementation)
- Tale care of Material problem on line - Contact customer for material stock issue & Material Control - Tale care of Material Defect on line - Contact vendor for material quality problem - Corpor...

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000
25 พ.ค. 62
15 . วิศวกร
ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ** มีประกันสังคม, เบี้ยขยัน, เบี้ยเลี้ยง,โบนัส ,สังสรรค์ประจำปี , ทริปเที่ยวประจำปี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว อินดัสทรี้
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
16 . วิศวกรจัดซื้อ
ขอบเขตหน้าที่ของงาน -มีความรับผิดชอบ จัดซื้อ จัดจ้าง วัตถุดิบเพื่อการผลิต,เครื่องจักร ,อุปกรณ์แม่พิมพ์ และอื่น ๆ ตามผู้ขอซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างช่วงสามารถผลิตและส่งมอบวัสดุ/ชิ้นส่วน เป็นไป...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
17 . PLC Engineer (49422)
・Responsible for Mitsubishi PLC and Omron PLC ・Visit client by own car ・Create project schedule and manage the project ・Develop and analyze programs to meet user requirements Mon-Sat 8:30-17:30(...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-50,000
24 พ.ค. 62
18 . วิศวกรJig fixture,CF
- ออกแบบ เขียนแบบ Jig fixture, Jig welding, Jig check, CF - วางแผนงานรับ-ส่งงานให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
19 . วิศวกรสุขาภิบาล (สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !
1.ช่วยผู้เชี่ยวชาญทบทวน ตรวจสอบแบบงานสุขาภิบาล และงานที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ 2.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
20 . M& E Co-ordinator & Document control (P05) ยานนาวา
- ประสานงานกับลูกค้า พร้อมจัดทำรายงาน - ดูแลงานประจำไซด์ - ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา Urgent !!
เงินเดือน 35-40 K
24 พ.ค. 62
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ