JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร
 พบ 2,315 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกรผลิตภัณฑ์ (Product Engineer)รับสมัครด่วน !
- ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ - ตรวจสอบและวิเคราะห์แบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิต - วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
22 . Staff ไฟฟ้างาน Robot รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ ติดตั้งระบบการทำงานของวงจรไฟฟ้า 2. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง 3. นำเสนองาน Robot นอกสถานที่

Pasho (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
20 ส.ค. 62
24 . System Engineer
- ติดตามและตรวจสอบ Server Wowza Streaming - ดูแลระบบ Network, Stream, Firewall (เบื้องต้น) - Convert file คอนเท็นท์, Encode Vdo เพื่อใช้งานในการให้บริการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
25 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )รับสมัครด่วน !
- สร้าง,ปรับปรุง, ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ - ซ่อมเครื่องจักรระบบนิวเมติค/ไฮโดรลิค - เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ประสานง...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000
20 ส.ค. 62
26 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
20 ส.ค. 62

บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 ตามความสามารถ
20 ส.ค. 62
28 . Electrical Engineer ,C&I Engineerรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานติดตั้ง Boiler (ไฟฟ้า) - Commissioning, wiring - อ่าน และเขียนแบบงาน ดูแลออกแบบ Instrument ของระบบบอยเลอร์ - ติดตั้ง Instrument ของระบบบอยเลอร์ - PLC Control ของระบบบอยเลอร์

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
29 . Sales Engineer(ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง)
1. ดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่ 2. สามารถอ่านแบบผลิตภัณฑ์ได้ 3. นำเสนอ เจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ลูกค้า พร้อมปิดการขายได้ 4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และงานขายได้ 5. ประสานงานกับฝ่าย...

Goldenduck International Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ส.ค. 62
30 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 62
31 . วิศวกรผลิต (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ร่วมติดตั้ง จัดแผนผัง เครื่องจักรใหม่ พร้อมศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต - ริเริ่มปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของส่วนผลิตให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
32 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานในส่วนวิศวกรรมและทำแผนปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหต...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
33 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
20 ส.ค. 62
34 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรบำรุงรักษา (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
20 ส.ค. 62
35 . Facility Engineer (สัญญาจ้าง 1 ปี) ทำงานแถวท่าแร้ง ถ.คู้บอน
• Responsible for the facility and infrastructure building, maintenance machine • Control implementation and maintenance for company electrical system, air condition system and all facilities system ...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
20 ส.ค. 62
36 . Planning and Scheduling Engineer (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทำงานศรีราชา
MAIN FUNCTIONS: The Planning and Scheduling Engineer (PE) is responsible for the Project Schedule and all aspects of the Progress Measurement System. This includes day-to-day activities for the develo...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน Open
20 ส.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 ส.ค. 62
38 . Product Engineer (ประจำสำนักงานอโศก และโรงงานบางปะอิน)
- ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work , Auto Cad สนองการออกแบบสินค้าใหม่ด้วยการวิเคราะห์และถอดแบบเพื่อทำการผลิต อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรื...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
39 . วิศวกรฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิครับสมัครด่วน !
1. เรียนรุ้มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งอาคาร 2. ให้ความรู้ มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งอาคารกับผู้ออกแบบ ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่งอาคาร 3. ออกเยี่ยมลูกค้าที่มีโครงการที่สน...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมมิทชั่น+แพ็จเก็จ
20 ส.ค. 62
40 . วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผน และประมาณการผลิต, ทรัพยากร ที่ใช้ในการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 2.ออกแบบ พัฒนา ระบบการผลิตในโรงงาน ให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีจัดการแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 2,315 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ