เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ช/ญ) -จังหวัดสกลนคร
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการสาขาสกลนคร
- บริการการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่ให้สินค้าได้รับความ เสียหาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - บริหารค่าใช้จ่ายในสาขาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนกำลังคนและกำหนดคุณสมบั...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000บาท
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ประจำพื้นที่ จ.สกลนคร
ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้พาณิชย์และบุคคลธุรกิจในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบของธนาคาร และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ...

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำจังหวัดสกลนคร (STA-SN)
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำจังหวัดสกลนคร (STA-SN)
-ประสานงานกับ Supplier -จัดทำเอกสารสั่งซื้อ -ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า -สต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
- ควบคุม ดูแลหม้อน้ำตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมาย - ตรวจความเรียบร้อยของหม้อน้ำ ก่อนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่อง - ตรวจสอบการทำงนของอุปกรณ์และค่าควบคุมต่างๆตามช่วง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายไร่ (ประจำสกลนคร)รับสมัครด่วน !
- วางแผนบริหารจัดการงานไร่ - กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานไร่ - วางแผนการปลูกพืชและควบคุมดูแลคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงานและความสามารถ ( ไม่เกิน 35,000 บาท)
15 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี, หัวหน้าแผนกบัญชี
*** ทั้ง 2 ตำแหน่ง ประจำโรงงานที่ จ. สกลนคร *** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1. ทำหน้าที่ในการรับ เบิกจ่าย บิลต่าง ๆ 2. ทำหน้าที่ในการบันทึกบัญชีรายการต่าง ๆ 3. ทำหน้าที่จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทางบัญชี 4....

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ม.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ