JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
รับผิดชอบงานทางด้านฝ่ายผลิต

บริษัท ไบรท์ วีล (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
-เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตราฐานการทำงานของหน่วยงาน -จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน -ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและ...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
3 . (STGT-HY) หน.ส่วนเทคนิคคุณภาพ(Complaint) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
Complaint : รับผิดชอบหลักในการตอบข้อร้องเรียนลูกค้า และ งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการข้อร้องเรียนของบริษัท (Handling of Complaint) รวมทั้ง วิเคราะห์/วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลและร่วมกับทีมงานเพื่อดำเน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
1. วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ตามนโยบายหรือทิศทางของบริษัท 2. วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนอ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
18 เม.ย. 62
5 . HSE Manager
บริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 50,000
16 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ