JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า ( Underground Cable System ) รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 เม.ย. 62
2 . วิศวกรวางแผนการผลิต/วิศวกรการผลิต(ประจำศูนย์หาดใหญ่)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . Planing Senior ExecutiveUrgently Required !
Responsible for production planning base o the availabillity of all raw material to meet customer deliver date. Duties ad Responsibilities 1. Develop a schedule which utilizes the machines, time a...

บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 เม.ย. 62
4 . Service Engineer Southern CMC
1. Managing and solving of system breakdowns ie. Preparing of test equipment ; trip planning ; trouble shooting ; purchasing of parts ; documentation ; consulting with principal if required and effe...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ + ค่าอื่นๆ
19 เม.ย. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้าการผลิต สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลงานด้านการ Control ระบบไฟฟ้าไลน์ผลิต 2.ดูแลงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต 3.ประสานงานกับหน่อยงานภายในองค์กรในการทำงานด้านต่างๆ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
6 . วิศวกร Process Engineer สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิต และกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตของโรงงาน 2. ค้นคว้าหาชิ้นส่วน / เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม เครื่องจักรเดิมและออกแบบ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
7 . วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชา 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
8 . Process Engineer ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
9 . Engineering Manager
1. To lead a team in engineering department, including preventive maintenance jobs, reduce brake down jobs, spare part and projects. 2. To implement Total Productive Maintenance (TPM). 3. To coordin...

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 50,000
16 เม.ย. 62
10 . Project Engineer รับสมัครด่วน !
1. ทำการวางแผนจัดทำเอกสาร WBS และจัดลำดับขั้นตอนการทำงานของแต่ละโครงการ 2. จัดทำเอกสาร MTO,Cutting plan,Material balance ของแต่ละโครงการ 3. จัดการประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละโครงการเพื่...

Best Performance Engineering Co., Ltd.
สงขลา 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
11 . Sales Engineer (ประจวบฯ/ชุมพร / ตรัง/นครศรีธรรมราช / สงขลา)
1) To sell Lubricant from Chevron by Genius Marine Co.,Ltd. 2) Advising Exciting and New clients on their property requirements 3) Achieve sales targets and expand new prospects and business opportu...

บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 THB exclude Commission
16 เม.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ