เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (Sale) ประจำสาขาหาดใหญ่
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Software และ Hardware 2. เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า เรื่องการใช้ Software และ Hardware ทั้งทางหน้าร้านและทางโทรศัพท์ 3. ประสานงานการขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท 4. ออกพ...

SeniorSoft Sevelopment.Co.,Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา โลตัส หาดใหญ่ หน้า มอ.
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 3.3 หย...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
21 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการสาขาร้านค้าไม้จริง Chale"t Shop (ประจำสาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)
- บริหารสาขาที่เป็นร้านค้าวัสดุไม้จริง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน -บริหารยอดขายให้เป้นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมการบริหารสินค้าคงคลังให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า -บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และการ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-50,000 บาท/ เดือน
21 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบรรจุ สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุม/กำกับดูแลพนักงาน และ การใช้ทรัพยากรต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสม/คุ้มค่า สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร 2.ร่วมจัดทำแผน และติดตามความคืบหน้าการบรรจุสินค้าสำเ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วน Ingredient Preparation สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการจัดเตรียมสารเคมีในการผลิต -ประมาณการปริมาณสารเคมีแต่ละชนิด -ควบคุมการเตรียมสารเคมี -ดูแลการทำงานของพนักงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
6 . ผู้ช่วยวิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและโครงสร้างการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 3.วางแผนการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เครื่องจักรการผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
7 . วิศวกรบอยเลอร์ สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วางแผนและควบคุมการทำงานบอยเลอร์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา 3.สามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ควบคุม/ซ่อมบำรุง) บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.วางแผนและบริหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการผลิตไอน้ำ 3.ดูแลตรวจซ่อมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
9 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (ถอดถุงมือ) สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานถอดถุงมือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลตรวจเช็คการคัดแยกชนิดถุงมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บถุงมือไลน์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.จัดกำลังคน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
10 . วิศวกร (ประจำสาขาหาดใญ่) ด่วน!! (PSE)
รับผิดชอบควบคุมงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและงานปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าคอยแก้ปัญหาที่หน้างานและวางแผนการเข้าปฏิบัติด้านกำลังพลและวัสดุให้เข้าตามกำหนด ตลอดจนควบคุมงานให้บรรลุตามเ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
21 ม.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธา สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ตัดสินใจแก้ปัญหาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้และสั่งซื้ออะไหล่/ อุปกรณ์ เพื่อทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ 2.ดูหน้างานที่ได้รับการแจ้งซ่อม 3.วางแผนงานการซ่อม

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
12 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้าการผลิต สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลงานด้านการ Control ระบบไฟฟ้าไลน์ผลิต 2.ดูแลงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต 3.ประสานงานกับหน่อยงานภายในองค์กรในการทำงานด้านต่างๆ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
14 . วิศวกร Process Engineer สังกัด บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้นแบบในการผลิต และกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตของโรงงาน 2. ค้นคว้าหาชิ้นส่วน / เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม เครื่องจักรเดิมและออกแบบ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
15 . นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ ๆ 3.วิเคราะห์และประเมิน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
16 . ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ (ควบคุม)/(ซ่อมบำรุง) สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ควบคุม/ซ่อมบำรุง การทำงานของบอยเลอร์และพนักงานภายในกะ ให้สามารถผลิตความดันและปริมาณไอน้ำได้เพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
17 . Accounting Manager (สังกัดสำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา STA-HQ)
- Supervise and control the preparation of the Company's financial statements to comply with accounting standards and policies. - Supervise and monitor the accuracy of corporate taxation. - Prepa...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ (Complaint) สังกัด ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Complaint : รับผิดชอบหลักในการตอบข้อร้องเรียนลูกค้า และ งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการข้อร้องเรียนของบริษัท (Handling of Complaint) รวมทั้ง วิเคราะห์/วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมดูแลและร่วมกับทีมงานเพื่อดำเน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสต๊อกและจัดส่ง ด่วน (PSE)
บริหารควบคุมดูแลสินค้าในคงคลัง บริหารควบคุมการวางแผนจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้าง
21 ม.ค. 62
20 . ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทดลอง 2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 62
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ