JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชลล์ Shellรับสมัครด่วน !
- ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น /จารบี shell ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่ม feelt ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ (มีเงินเดือนประจำ)
24 ส.ค. 62
2 . Sales
- เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดภายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำปรึกษา และสนับ...

ASSA INTERNATIONAL CO.,LTD
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ