JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
* ติดต่อนำเสนอสินค้าของบริษัท ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ * รายงานสถานการณ์การตลาดและลูกค้าของบริษัท * ติดตามการขาย สร้างความสััมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า * ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับ...

Art Martin (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 up
21 ส.ค. 62
2 . หัวหน้างานขาย(Sales Supervisor/ Sales Representative-Home Fashion)
ความรับผิดชอบ : • รับผิดชอบยอดขายในกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้าในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เซ็นทรัล เดอะ มอล์ล โรบินสัน เป็นต้น ให้บรรลุตามเป้าหมาย • นำเสนอผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ป...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
20 ส.ค. 62
3 . พนักงานขายภายในประเทศ
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ๆ - จัดเตรียมและวางแผนปฏิบัติการในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่จะไปเสนอขายสินค้าของบริษัท - พัฒนาและจัดทำสื่อประ...

บริษัท โรงงานทอผ้าบีต้า จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
4 . หัวหน้างานขาย/ผู้แทนขายต่างจังหวัด (SALES SUPERVISOR/ SALES REPRESENTATIVE)
•วางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย ปฏิบัติงานขายและบริหารทีมงานในเขตการขายให้บรรลุเป้าหมาย •ศึกษาสินค้าและนโยบายการขาย วางแผนนัดพบลูกค้าล่วงหน้า นำเสนอขายสินค้าตามนโยบายบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายจัดซื...

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (JASPAL & SONS CO., LTD.)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ