JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (Project Sales)
1.นำเสนอสินค้าไปยังลูกค้าเป้าหมาย 2.วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย 3.รายงานสถานการณ์ในเขตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.รับผิดชอบยอดขายเขตและทีมงานให้สำเร็จตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย 5.สร้า...

บริษัท พรีมาเทค เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . พนักงานขาย, วิศวกรขาย
1.ศึกษาสินค้าของบริษัท 2.ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัท 3.ค้นหารายชื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่(prospect) 4.โทรนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย หรือ ลูกค้า เพื่อเข้าพบ 5.ออกพบกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้า 6.เสนอขาย และปิ...

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เงินเดือน 15,000up + Commission + Intensive + ค่าน้ำมัน ทางด่วน
22 ส.ค. 62
3 . Sales Representative
- วางแผน ประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ - ปิดการขายตามยอดที่วางไว้ให้ - แก้ไขอุปสรรค,ปัญหาหน้างานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ริคโค้ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-35,000
22 ส.ค. 62
4 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ขายเครนติดหลังรถบรรทุกและเครื่องจักรกล

บริษัท เอเซียเครนแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
5 . Sale ขาย cuttingtool ตามโรงงานอุตสาหกรรม
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า นำเสนอสินค้า ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย

บริษัท เหลียนซินอะไหล่ จำกัด
เงินเดือน 20,000
22 ส.ค. 62

PCL (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท พีซีแอล (ประเทศไทย) จำกัด
22 ส.ค. 62

บริษัท ยูเนี่ยนพัฒนกิจ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
21 ส.ค. 62
8 . พนักงานขาย
- หาลูกค้าใหม่ - ดูแลลูกค้า - ขยายตลาด

Battery Technic Trading Co.,Ltd
เงินเดือน 14,000 - 27,000 บาท
19 ส.ค. 62
9 . Sales Marketing
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ตามแผนการขาย หาตลาดใหม่ - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท - แนะนำสิยค้า และ โปรโมทสินค้า ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า - สรุปรายงานการขายและรายงานปัยหา...

บริษัท ทีทีเอ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
18 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ