JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

GLOBO FOODS Co., Ltd.
17 ก.ค. 62
2 . Programmer Asst.Supervisor/Supervisor (PASAP - Bangbor, Samutprakarn)Urgently Required !
- Develop application to support manufacturing. - Develop web application for corporate operation. - Implement IT project. - Improve system performance and reliability. - Support all related tasks...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
17 ก.ค. 62
3 . Web Programmer CodeIgniter/Laravel
1.เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database) 2.ดูแลรับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้ลูกค้าของบริษัท 3.เขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับเว็บไซต์ ตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย 4....

บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000-40,000
17 ก.ค. 62
4 . System Analyst / Programmerรับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ข้อมูลที่ User ร้องขอ -ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตาม Requirment -ตรวจสอบและประเมินการใช้งานโปรแกรม -เขียนโปรแกรมโดยใช้ MS Visual Studio ได้ -มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์, ออกแบบ แล...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
5 . Programmerรับสมัครด่วน !
-ดูแล และพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -พัฒนางานเขียนโปรแกรม ด้าน Win App ,Web App -ดูแลและพัฒนาความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กร

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
7 . Full Stack Developerรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก (Main Function) : Develop PHP Full Stack for Web Application Develop Web Services, API ความสามารถทางเทคนิค (Technical Skills) : Server-side Development Knowledge of PHP and MVC fram...

INTER EXPRESS LOGISTICS.,CO.LTD
เงินเดือน 25,000-40,000 บาท
17 ก.ค. 62

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
9 . Programmer (Software Engineer)Urgently Required !
1.Develop C#, Java scrip、ASP.NET; Web application 2.Develop Data base , MS SQL, Oracle & Windows Server 3.Install , update , maintenance of data base and server. 4.Management of user authorization ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . ERP System Emplement
-วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน ERP ร่วมกับทีม Software Developer,Business Analyst - วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตงานของบริษัทและลูกค้า -วิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่...

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด / WIDE FAITH FOODS Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
11 . Programmer
- เขียนโปรแกรมด้วย ASP.Net, VB.Net, PHP, AngularJS, jQuery, CSS, Crystal Report, MS SQL Server ,MySQL - เขียน Web Application

บริษัท พี ชิน ซอฟต์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ก.ค. 62
12 . IT Specialist
1. To manage and maintain server, physical and virtual servers. 2. To manage hardware or software product to meet technical networking or security needs. 3. Analyze information to recommend and plan...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
17 ก.ค. 62
13 . โปรแกรมเมอร์ 4
1) ดูแลโปรแกรมระบบบาร์โค้ด 2) เขียนโปรแกรม Visual Studio (VB,C#) , Dot Net , PHP , ASP และใช้ Crystal Report ได้ 3) Set Up และดูแลระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท 4) ดูแลงานทางด้าน Graphic Desig...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . Web Application Developer (Security Printing Product) ประจำพระประแดง
• พัฒนาและแก้ไขระบบ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร (เช่น ระบบงานโลจิสติกส์, ระบบบริหารงานการผลิต) และลูกค้าภายนอกองค์กร

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน Competitive
17 ก.ค. 62
15 . Software Developer (C# .Net) ประจำพระประแดง
พัฒนาและเขียนโปรแกรมภายใต้การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศหรือมาตรฐาน ISO27001

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน Competitive
17 ก.ค. 62
16 . Programmer
งาน Progromming -พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฎิบัติงาน -สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกด้าน -ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้เพื่อทำเทคโนโล...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
17 ก.ค. 62
17 . Senior Programmer /Programmer/R&Dรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและพัฒนางานกับทีมในระบบงานด้าน Software logistics

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
17 ก.ค. 62
18 . Assistant Programmer (ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์)
-วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ -เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ โดยใช้ภาษา C# -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน จ-ศ 8.30-17.30

บริษัท บีเบรน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ค. 62
19 . Programmer (New graduate are welcome)
- Develop applications to support manufacturing. - Develop web applications for corporate operations. - Implement IT projects. - Improve system performance and reliability. - Support all related t...

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
20 . โปรแกรมเมอร์
1.ประสบการณ์เขียนโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ .NET, Java, PHP, HTML, Javascript, CSS 3.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL Query 4.สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ไว ...

บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
16 ก.ค. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ