JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analyst ประจำพระประแดง
• รวบรวมความต้องการ (Requirements) ในการพัฒนา และออกแบบระบบจากลูกค้าภายในและภายนอก • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามความต้องการ • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาระบบ • ให้ค...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Resolution Officer ) ประจำสำนักงานบางนา
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดส...

กรุงศรี ออโต้
24 มิ.ย. 62
3 . นักวิเคราะห์ระบบUrgently Required !
1. มีความชำนาญหลากหลายในศาสตร์คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษา ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 2. มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี 3. มีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่พัฒนาร...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย IT for M-Senko by MK บางนาตราด กม.21
-ดูแลงาน IT ระบบ Server,Network -ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ -ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ