JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 152 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Demo Room Staff
- Prepare Fixture for category review - Display product on shelf base on Planogram - Manage and maintain fixture acc. in-out of Demo room - Check POG Range Change at Bangna

Central Home Group
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและหัวหน้างานคลังสินค้าประจำสมุทรปราการ หรือเกาะสมุยรับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-จัดเก็บและควบคุม Stock ของชิ้นส่วนอะไหล่, วัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ -ควบคุมเอกสารการสั่งซื้อ จัดทำ Report สรุปผลการดำเนินการ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ -ตรวจสอบสิ...

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มี.ค. 62
4 . ผลิต
-บันทึกรายการสินค้า -เช็คสต็อกตรวจรับงานเข้าออก -จัดแพ็คสินค้่า -ขับโฟรคลิฟได้ -ใช้เครนได้

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เงินเดือน 10,000
23 มี.ค. 62
5 . Warehouse Administrator
Maintains records of inventory and stock in/out. Monitors reorder points and initiates action to replenish stock. Monitor slow movement stocks. Reconciles discrepancies in inventories and notifies sup...

Arcova Co., Ltd.
23 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Staff) รับสมัครด่วน !
- งานสโตร์เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักร - รับสินค้า - จ่ายสินค้า - อัพเดทข้อมูลสต๊อก - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถปฎิบัติงานจันทร์-เสาร์ได้

บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
7 . พนักงาน Survey สินค้านอกสถานที่ และดูแลคลังสินค้า
• surveyสินค้านอกสถานที่ และรับและส่งเอกสาร • รับสินค้า ตรวจสอบรับสินค้าเข้า-ออก, ตรวจสอบเอกสารทั่วไป และเดินพิธีการศุลกากรในคลัง • รับสินค้าเข้าโกดัง ทำการตรวจนับสินค้า จัดเรียงตามมาตรฐาน และจัดเก...

บริษัท แคพพริคอร์น โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มี.ค. 62
8 . พนักงานสโตร์อะไหล่
ผ่านงานด้านคลังสินค้าหรือสโตร์มากกว่า1ปี ทักษะด้านงานคลัง ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายพัสดุอะไหล่เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงในการผลิตและวิศวกรรม...

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลคลังสินค้า - ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ ลงบันทึก แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดหน้างาน ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังสินค้า - ประสานงาน สื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท รายงานปัญหาและค...

บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด
23 มี.ค. 62
10 . พนักงานคลังสินค้า
- ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดสินค้าเข้า-ออก คลัง - เป็นผู้ช่วยในการตรวจนับสินค้า - ดูแลความสะอาดของพื้นที่และสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานด้านเอกสารหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ป...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน 10,500 บาท/เดือน
23 มี.ค. 62
11 . ผู้ช่วยหัวหน้าสโตร์ รับสมัครด่วน !
1. ติดตามกระบวนการรับส่งผลิตภัณฑ์ของคลังสินค้า 2. ติดต่อลูกค้า ประสานงานการรับส่ง 3. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานเอกสาร 5. ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายสินค้า 6. งาน...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ - จ่าย วัตถุดิบตามระบบ Fist in - Fist out , ตัด Stock วัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าตาม Location ที่กำหนด 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางวัตถุดิบ 4. ตรวจสอบรับคืนสินค้าจากแผนกชั่งยา 5...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
23 มี.ค. 62
13 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจรับสินค้าเข้าคลังจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆที่เข้ามาภายในคลังสินค้า - จัดเตรียมสินค้าเข้างานพร้อมประสานงานรถรับส่งสินค้าเพื่อมารับสินค้า - บันทึกเอกสารรับ-เบิกจ่ายอะไหล่ในระบบ - งานอื่นๆที่ได้...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
14 . Warehouse Staff พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในระบบได้อย่างถูกต้อง 3. ดูแลและควบคุมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน Fi-Fo เพ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
23 มี.ค. 62
15 . Warehouse Supervisor (สมุทรปราการ/เวียดนาม)
1.รับผิดชอบ Stock สินค้า 2.รับผิดชอบควบคุมระบบงานต่างๆ 3.บริหารงานคลังสินค้า(เข้า-ออก-คืน)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลการเบิกสินค้าในแต่ละวัน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกสินค้าเทียบกับระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกสินค้า - ตรวจสอบการเบิกสินค้าให้ถูกต้องกับเอกสาร - ดูแล Stock สินค้า - ดูแลควบคุ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.ควบคุมการรับของ จัดเก็บอุปกรณ์ เบิก-จ่าย อะไหล่เครื่องจักรและแม่พิมพ์ 2.จัดทำ Stock อะไหล่ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ทำการแจ้งการสั่งซื้ออะไหล่ต่างๆ เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน 4.ควบคุมอะไหล...

บริษัท โบลแพค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบบริษัท
23 มี.ค. 62
18 . จนท.สโตร์วัตถุดิบ - จนท.สโตร์สำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
- รับวัตถุดิบ / ตรวจสอบ - จัดวาง / จ่ายของที่เบิก - จัดทำเอกสารระบบ ISO - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ - สรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท ฟิวเจอร์ แพค จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
23 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าทีฝ่ายคลังสินค้า
- มีหน้าที่บรรจุสินค้าตามออร์เดอร์ - ลำเลียงสินค้า - จัดเก็บสินค้า

บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
เงินเดือน 9,000
23 มี.ค. 62
20 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการขับรถอย่างเคร่งครัด 2. ทำการยกสินค้าขึ้นลงรถขนส่ง 3. ดูแลบำรุงรักษารถสินค้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
22 มี.ค. 62
 พบ 152 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ