JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า (บางนาตราด กม.10) หลังตึกกวนอิม
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินค้า 2. จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า 3. ตรวจรับสินค้าเข้า - ออก และจัดเรียงสินค้า 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ****สนใจสมัครได้ด้วยตัวเองพร...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . พนักงานคัดแยกสินค้า (บางนา-ตราด ก.ม.10 ) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็ค นับสินค้าเข้า-ออก อย่างละเอียดรอบครอบ 2.คัดแยกพัสดุ ตามจังหวัด 3.จัดเรียงพัสดุวางบนพาเลท และหุ้มพลาสติก 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีกาสมัครงาน: Walk in เข้ามาสมัครด้วยตนเองโดยตรง...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 ก.ค. 62
3 . หัวหน้างาน Sale (Logistic) รับสมัครด่วน !
- Support Business development department to achieve the target of sale. - Expand 3PL business in Thailand. - Setting business plan. - Team management to achieve the target. - Analyze data about...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด กม.19 ซอยคลองส่งน้ำ)
- แพ็คสินค้าตามออเดอร์ - เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **** คลังสินค้า Legacy / D Catalog (คลังสินค้าสีส้ม - ฟ้า)

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าวัตถุดิบ/สำเร็จรูป ( Stock RM/FG )
- ควบคุมการรับ-จ่าย และจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการโหลดสินค้าให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ควบคุมสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้องตาม Stock Card / โปรแกรมสำเร็จรูป - ดูแลการใช้งานอุปกรณ์เค...

บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
6 . ผู้ช่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามใบเบิก - ควบคุมดูแลและจัดแยกวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าตามหมวดหมู่ - ทำบันทึกรับเข้าตามใบโอนสินค้าและนำออกตามใบเบิกสินค้า - รับสินค้าและเช็คสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . หัวหน้างานคลังสินค้าวัตถุดิบ (โรงงานสุขสวัสดิ์ 86)
1.บริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายองค์กรกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และควบคุม FIFO 2.ควบคุมการรับเข้าและจัดจ่ายสินค้าวัตถุดิบให้แผนกผลิตจบตามแผน ทันเวลา 2.1 ส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนนำสินค้า...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 10,500-12,000
20 ก.ค. 62
9 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
1.ปฎิบัติงานรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูป 2.นับสินค้าสำเร็จรูป 3.จัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO 4.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 5.ปฎิบัติงาน 5ส ในคลังสินค้า ุ6.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามที่บริษัทจัดขึ้น 7....

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
20 ก.ค. 62
10 . Store raw materiel Staff
Job Description - Setting item code - Receive plan from production control - Manage Stock

บริษัท ดีเอ็ม แคสติ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
11 . พนักงานคลังสินค้า
1. ทำการรับ – จ่าย สินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ ให้กับฝ่ายผลิต 2. ปรับปรุงสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบให้เป็นปัจจุบัน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดส่งสินค้าทันตามแผนที่ ...

OTIS THAI CO., LTD.
เงินเดือน 10,000 - 15,000
20 ก.ค. 62
12 . พนักงานสโตร์
1.จัดสินค้าตามรายการใบสั่งขายให้กับลูกค้า

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน ยังไม่รวมอื่นๆ
20 ก.ค. 62
13 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย, วุฒิ ปวส.)
- Plan Order เรียกชิ้นส่วนจาก Supplier - ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อติดตามงานค้าง

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมและดูแลสต๊อก และจัดทำรายงานประจำวัน 3.ควบคุม Safety Stock และสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้าให้เพียงพอและทันเวลาการใช้งาน 4.ดูแลเรื่องการจัดส่ง...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
15 . พนักงานเช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขนส่ง ตามใบเบิกสินค้า - นับสต็อกสินค้าประจำวันให้กับฝ่ายบัญชี - ตรวจเช็ครับของคืนและแยกประเภทสินค้าจากขนส่ง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสิน...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น สตาร์ท 9,750 ขึ้นไป ยังไม่รวมสวัสดิการ
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานรับอะไหล่ -ตรวจสอบการรับสินค้า จากบิลส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงตามบิลส่ง -ประสานผู้เชี่ยวชาญ/เปิด PR ตรวจสอบ Spec สินค้าบางรายการ -เซ็นรับบิลส่งสินค้าพร้อมบันทึกลงสมุด งานจัดเก็บ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
20 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ Stock รถยนต์
- ดูแลสต็อกรถยนต์ของบริษัท - บริหารสต๊อครถยนต์แต่ละรุ่นให้มีปริมาณที่พร้อมจำหน่าย - จัดทำสรุปรายงานสต๊อครถยนต์นำเสนอต่อผู้บริหาร - ลงข้อมูลในระบบ - รับรถยนต์เข้าในสต๊อก - ตัดยอดสต๊อกรถยนต์

14 AUTO PRIME
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
18 . ธุรการคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
รับสมัครบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เกี่ยวกับกระจก อลูมิเนียม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง หรือผู้ที่เคยทำงานคลังสินค้าและจัดส่งให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจง...

บริษัท แคสแคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ - จ่าย วัตถุดิบตามระบบ Fist in - Fist out , ตัด Stock วัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าตาม Location ที่กำหนด 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางวัตถุดิบ 4. ตรวจสอบรับคืนสินค้าจากแผนกชั่งยา 5...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
20 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ายาสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. รับบิลจาก เจ้าหน้าที่ Billing เพื่อการตรวจสอบ และลงบันทึก 2. ทำบันทึกการซื้อขายสินค้าเข้าคลัง บริษัท พรอส,โมเดิร์น และบริษัทในเครือในระบบ ERP 3. จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงคลังประจำสัปดาห์,ประจ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
20 ก.ค. 62
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ