JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานรับอะไหล่ -ตรวจสอบการรับสินค้า จากบิลส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงตามบิลส่ง -ประสานผู้เชี่ยวชาญ/เปิด PR ตรวจสอบ Spec สินค้าบางรายการ -เซ็นรับบิลส่งสินค้าพร้อมบันทึกลงสมุด งานจัดเก็บ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ จนท.จัดส่งก่อนนำสินค้าไปส่งให...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 มิ.ย. 62
3 . พนักงานธุรการคลังสินค้า (WHA) บางนาตราดกม.19
1.สรุปข้อมูลสินค้ารับเข้า - จ่ายออก รายวันและประจำเดือน 2.ดูแลสรุปรายการสินค้าคงเหลือ 3.ปริ้นลาเบลของสินค้า 4.ประสานงานกับภายในและภายนอก 5.เปิดใบ PO ของสินค้า 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับ – รับสินค้า ( Checker )
- ตรวจ รับสินค้า / บรรจุภัณฑ์ / ผงปรุงรส และอุปการณ์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆของโรงงานประจำวัน - ทำหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าสำเร็จรูปขึ้นตู้สินค้าเพื่อความถูกต้องและครบตามจำนวนใน Invoice - ตรวจเช็ค และตัดสต...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000
15 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
15 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จ่ายวัสดุอุปกรณ์ตามใบเบิก - ควบคุมดูแลและจัดแยกวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าตามหมวดหมู่ - ทำบันทึกรับเข้าตามใบโอนสินค้าและนำออกตามใบเบิกสินค้า - รับสินค้าและเช็คสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
7 . Warehouse Staff พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในระบบได้อย่างถูกต้อง 3. ดูแลและควบคุมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน Fi-Fo เพ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
15 มิ.ย. 62
8 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจรับเบิกจ่าย - มีความรู้เรื่องตรวจนับสินค้า - มีความรู้พื้นฐานด้านการขับรถยก

บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
9 . พนักงานคลังสินค้า-ขับโฟล์คลิฟ
ขนส่งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป ระหว่างโกดัง-โรงงาน

บริษัท เอไนน์ ไบโอ จำกัด และ บริษัท เน็กซ์เทค อินกรีเดียนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังวัสดุและวัตถุดิบ
-สั่งและติดตามวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และน้ำมันเชื้อเพลิง -จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบพร้อมที่จะเบิกจ่าย -ตรวจสอบใบเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนทำการจ่ายให้หน่วยงานที่เบิก -ควบคุมและตรวจเช็คก...

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
15 มิ.ย. 62
12 . Warehouse Staff เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสำโรง)
1. รับ-จ่าย จัดเก็บวัตถุดิบและงานสำเร็จรูป Raw Material 2. ตรวจเช็ครับจำนวนวัตถุดิบให้ตรงตาม Invoice / PO อย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดพื้นที่ในคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4. ตรวจเช็คจำนวน และรายละเอีดยของ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่คลังสินค้า - เตรียมสินค้าเพื่อทำการจัดส่ง - ตรวจรับสินค้าขาเข้า - ดำเนินงาน และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออร์แกนิคส์ บัดดี้ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 12,000
15 มิ.ย. 62

บริษัท ยูนิคอร์ป จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
15 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.ออกเอกสารใบรับสินค้า เพื่อยืนยันการรับสินค้า เมื่อมีการรับสินค้าเข้ามาจากผู้ขายที่เป็นสินค้าวัตถุดิบและวัสดุ หีบห่อ พร้อมทำการบันทึกข้อมูลลงในสต๊อกการ์ดและในคอมพิวเตอร์ 2.ควบคุมและตรวจสอบบันทึก ใบร...

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท N/A
15 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (เพศชาย)
1.ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำสต๊อกสินค้า และจัดทำรายงานประจำวัน 3.ควบคุมและดูแลสต๊อกทั้งคลังสินค้าภายนอก และคลังในสำนักงาน 4.จัดทำ Safety Stock และสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลังส...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.เบิก-จ่าย สินค้าภายใน 2.จัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย ภายใน 3.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ เบิก-จ่าย สินค้าภายใน 4.เช็คสต๊อคสินค้า และ จัดทำรายงานสินค้า เข้า-ออก 5.ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ที่รับผิดชอ...

บริษัท อุตสาหกรรม หลอดอลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน 10,000 ++
15 มิ.ย. 62
18 . ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนกคลังสินค้าและขนส่ง
- ควบคุมการส่งสินค้า ให้กับลูกค้าตามกำหนดที่นัดหมายได้ - รับผิดชอบในการคีย์ข้อมูลในขั้นตอนการรับ,จ่ายและบันทึกสถานที่จัดเก็บ เพื่อควบคุมสินค้าคงเหลือกลุ่มวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - รับผิดชอบในการจัดทำเ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโคร้งสร้างและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
19 . พนักงานคลังอะไหล่ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมตรวจสอบ การเบิกจ่าย-รับสินค้า ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ อะไหล่พัสดุต่าง ๆ และการจัดเก็บให้มีสภาพสะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย - ตรวจสอบสต๊อคคงเหลือในคลังสินค้าให้ถูกต้อง และเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ -เ...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ สโตร์
- เช็คสต็อกสินค้า รับเข้า - จ่ายออก - รับสินค้าวัตถุดิบ - มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (WORD , EXCEL , โปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS ได้เป็นอย่างดี) - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ ...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีแพ็ค จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000
15 มิ.ย. 62
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ