JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า
พนักงานในสายงานปฏิบัติการ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17-00 น.) มีค่าล่วงเวลา(โอที)/ค่าทำงานในวันหยุด + เบี้ยขยันรายเดือนและราย 3 เดือน + รางวัลสถิติการมาทำงานดี + ปรับค่าจ้างประจำปี + โบนัสประจำปี ...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
จำนวนมาก
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด กม.19 ซอยคลองส่งน้ำ)
- แพ็คสินค้าตามออเดอร์ - เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
3 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานรับอะไหล่ -ตรวจสอบการรับสินค้า จากบิลส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงตามบิลส่ง -ประสานผู้เชี่ยวชาญ/เปิด PR ตรวจสอบ Spec สินค้าบางรายการ -เซ็นรับบิลส่งสินค้าพร้อมบันทึกลงสมุด งานจัดเก็บ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.ออกเอกสารใบรับสินค้า เพื่อยืนยันการรับสินค้า เมื่อมีการรับสินค้าเข้ามาจากผู้ขายที่เป็นสินค้าวัตถุดิบและวัสดุ หีบห่อ พร้อมทำการบันทึกข้อมูลลงในสต๊อกการ์ดและในคอมพิวเตอร์ 2.ควบคุมและตรวจสอบบันทึก ใบร...

บริษัท อาร์ทิแฟคท์ ออโต้ เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท N/A
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ปฏิบัติงานที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
1.รับวัตถุดิบและตรวจนับสินค้าให้ตรงตามเอกสารจัดส่งของ Supplier 2.จ่ายวัตถุดิบตามใบเบิก 3.จัดเรียงวัตถุดิบให้ตรงตามป้ายชี้บ่งอย่างเป็นระเบียบ 4.ดูแลรักษาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในสโตร์ไม่ให้เกิดคว...

บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์ )
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ จนท.จัดส่งก่อนนำสินค้าไปส่งให...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
8 . พนักงานสโตร์
- เบิกจ่ายสินค้าในสต็อก และบันทึกสินค้าเข้าระบบ - ตรวจเช็คสินค้าคงคลังประจำวัน และประจำเดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

OPP GRAVURE PRINTING LTD.
20 มิ.ย. 62
9 . พนักงานธุรการคลังสินค้า (WHA) บางนาตราดกม.19
1.สรุปข้อมูลสินค้ารับเข้า - จ่ายออก รายวันและประจำเดือน 2.ดูแลสรุปรายการสินค้าคงเหลือ 3.ปริ้นลาเบลของสินค้า 4.ประสานงานกับภายในและภายนอก 5.เปิดใบ PO ของสินค้า 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
10 . พนักงานฝ่ายพัสดุและจัดส่งสินค้า จ.สมุทรปราการ
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-จัดเก็บวัตถุดิบ ให้เป็นระเบียบพร้อมที่จะเบิกจ่าย -จัดส่งและตรวจสอบใบเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนส่งของให้ลูกค้า -ควบคุมและตรวจเช็คการเบิก-จ่าย วัตถุดิบในแต่ละวัน -จัดส่งเอกสารในการเบิกของในแผนก ...

บริษัท เมอร์เดียน จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำบางนา)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจรับสินค้าจาก Suppliers และสินค้าจากโรงงาน ให้ถูกต้องและรวดเร็ว 2.จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามจุดเก็บ 3.จัดเตรียมสินค้าในคลังสินค้า ตามใบกำกับขนส่งและบิลพร้อมตรวจเช็คความถูกต้อง 4.ทำงานวันจันทร์...

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานกรุงเทพ)
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนคลังสินค้า/Warehouse Planner
- ติดต่อประสานงานข้อมูล รับ - จ่ายสินค้า - จัดทำเอกสารรับ-จ่ายสินค้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ลงบันทึกข้อมูลการรับจ่ายสินค้า - สินค้าคงเหลือ - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมต่างๆ ที...

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับสินค้าเข้า และเบิกจ่ายสินค้าออกตามใบเบิก 2. ดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ตรงเวลา 3. จัดเรียงสินค้าและตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้า 4. ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

BOSS-D
1 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62
15 . พนักงาน Store/คลังสินค้า (Samut Prakarn)รับสมัครด่วน !
- รับสินค่าเข้า จ่ายสินค้าออก - ตรวจนับสินค้าใน Stock - จัดเรียงสินค้าใน Store ให้เป็นไปตามระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท/เดือน
20 มิ.ย. 62
16 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
ขับรถจัดเก็บ เคลื่อนย้าย วัตถุดิบและสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (เพศชาย)
1.ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำสต๊อกสินค้า และจัดทำรายงานประจำวัน 3.ควบคุมและดูแลสต๊อกทั้งคลังสินค้าภายนอก และคลังในสำนักงาน 4.จัดทำ Safety Stock และสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลังส...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Checker)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบตรวจนับสินค้าคงเหลือ บนรถVan และสินค้าคงคลัง -รับผิดชอบควบคุมการรับ-จ่าย และยอดคงเหลือสินค้าคงคลัง -รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง -รับผิดชอบวางแผนการจ...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
19 . ธุรการคลังสินค้า
1. คีย์งานในระบบคลังสินค้า (AX) 2. รับสินค้าโอนจากฝ่ายผลิต และตรวจเช็คสินค้าตรงกับเอกสารพร้อมทำการโพสต์รับงานเข้าระบบ 3. เปิดบิล และโพสเอกสารบิลที่เปิดให้จบตามรอบ 4. ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่เกี่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าวัตถุดิบ (ระดับ Leader)
1. ควบคุมการรับเข้าสินค้า หรือควบคุมการจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ 3. ควบคุมการวางสินค้าเข้า Shelf 4. ควบคุมการรับสินค้าคืนให้ทันตามรอบแจ้งรับ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ