JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมและดูแลสต๊อก และจัดทำรายงานประจำวัน 3.ควบคุม Safety Stock และสั่งซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้าให้เพียงพอและทันเวลาการใช้งาน 4.ดูแลเรื่องการจัดส่ง...

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
วางแผนการบริการจัดส่งอาหารให้ฝ่ายขาย - วางแผนการรับคืนอาหารจากลูกค้า - วางแผนการบริการงานที่นอกเหนือจากส่งอาหารตามที่ได้รับการร้องขอ - ประสานงานการทำงานกับแผนกอื่นๆ - วางแผนและตรวจสอบ การควบคุมต้น...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ