JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า
-ควบคุมระบบการรับ/จ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป / สรุปผลการตรวจนับสินค้าประจำเดือน -ควบคุมการจัดเก็บ/จัดเตรียมวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า -นำเสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อประยุกต์รูปแบบและวิธีการทำงานให้สอดคล...

บริษัท โบลแพค จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต บริหารวัตถุดิบ 2.ติดตามประสานงาน ควบคุมและติดตามแผนการผลิต 3.จดทำบันทึกและรายงานต่างๆ ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุม ดูแลพื้นที่คลังสินค้า และสินค้า ตามระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อควบคุมสินค้าคลคลังให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล การเคลื่อนย้ายและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเอกสารกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ