JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-รวบรวมข้อมูลทั้งหมดทุกกิจกรรมในคลังสินค้า -กำหนดแผนการทำงานในวันและติดตามให้สำเร็จ -ควบคุมการขึ้นและลงสินค้า ให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย -แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ลุล่วง -ควบคุ...

บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
2 . หน.คลังสินค้า
- ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและ...

บริษัท พีดี.เซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 -20,000 บาท
17 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ