JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า แผนกจัดเครื่องมือแพทย์ Set trayรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเครื่องมือผ่าตัดและสินค้า Set tray ก่อนจัดส่งลูกค้า 2.บริหารจัดส่ง Set tray เพื่อให้สามารถรองรับเคสผ่าตัดให้ครบถ้วน 3.ยอดคงเหลือของสินค้า Set tray ในสต็อคการ์ดแต่ละรายการตรงกับของจริงจากการ...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. ดูแลการ Print บิล กรู๊ปลิสจากฝ่ายบัญชี 2. ควบคุมการดูแลการจัดยาตามบิลและบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมดูแลการแพ็คยาส่งต่างประเทศ 4. ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าจ้...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
18 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(รับเพศหญิง วุฒิ ปวช.- ปวส. เท่านั้น)
- ดูแลการจัดเตรียมวัตถุเคมีเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ