JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
1. รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าของบริษัท 2. รับ-ส่งสินค้า /ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามวัน, เวลา และสถานที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ ได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา 3. ตรวจสอบ...

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
1.รับผิดชอบวางแผนและบริหารจัดการงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ตรวจนับสต็อคสินค้าของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นเดือน 3.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทั้งขาเข้า-ขาออก 4.บริหารงานสินค้าคงคลั...

บริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ (ตามตกลง)
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ