JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
22 ก.ค. 62
2 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบ่อ)
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการรับ-การจ่าย, การจัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ สินค้าในประเทศ และต่างประเทศให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- บริหารจัดการ STOCK ให้ถูกต้อง - วางแผนการโหลด / รับเข้า/ จัดส่ง ให้ได้ตามแผน - ควบคุมดูแลงานด้านการโหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์ - แก้ปัญหาของคลังสินค้า สามารถสนับสนุนและรวบรวมข้อมูล ให้กับบริษัท...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
นิคมบางปูเหนือ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
22 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ