JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ/Supervisor/พนักงาน แผนกคลังสินค้า/จัดส่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62
2 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
3 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
15 ก.ค. 62
4 . Logistic Manager
• Lead and give advice at an expert level on all things related to warehousing/logistics/supply chain and transportation services. • Manage warehouse and delivery costing, budgeting and forecasting ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 60,000-75,000 บาท ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ