JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Senior Logistic รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและวางแผนควบคุมระบบการจัดการ Logistic ทั้งระบบ 2.พัฒนาระบบการจัดการจัดส่ง ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง 3.ดูแลควบคุมการอัพเดตและตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4.จัดการในส่วนของภาษีสินค้าและตั้งภาษี 5. ใช้ระบบ...

MPower Engineering Company Limited
เงินเดือน ต่อรองได้ตามความเหมาะสม
26 มิ.ย. 62
22 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
26 มิ.ย. 62
23 . ผู้ช่วยหัวหน้างานปฎิบัติการขนส่ง (กม.18)
- ควบคุมและบริหารการเดินรถของ Subcontractor เพื่อให้ไปส่งสินค้าอย่างถูกต้อง - จัดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ทันตามกำหนดเวลา - ดูแล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน พฤติกรรมและความปลอดภั...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
24 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบ่อ)
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการรับ-การจ่าย, การจัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ สินค้าในประเทศ และต่างประเทศให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
25 . Supervisor - Operations (Bangna KM.19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
26 . ผู้จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังภายนอก -วางแผนการรับ-การจ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-50,000 ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
27 . Senior Transport Admin
1.ตรวจสอบ ควบคุม และติดตาม การจัดส่งสินค้าของแต่ละขนส่ง ลูกค้านอกและใน ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับการส่งสินค้า 2.วางแผน ตรวจสอบ และควบคุม การทำงานของพนักงานทีมขนส่งBJL และผู้ให้บริการขนส่งภายนอก...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
28 . Assistant Operation Manager (Bangna-Trad 19)
-Lead warehouse operation management to ensure that meet the customer target and achieves the company goals - Monitor inbound and outbound processes and warehouse activities. - Track goods flow and ...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน company structure and expereinces
26 มิ.ย. 62
29 . Assistant Transport Manager
Job Responsibilities: • Control budget and check Daily Report Transport and Evaluation • Preparation of budgets in accordance with the organizations requirement and monitoring of budgets set. • Ta...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
30 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรีรับสมัครด่วน !
- บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและรถขนส่ง - วางแผนกำกังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกส...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
31 . Inventory Assistance Manager
• Ensure the integrity and accuracy of the stock management system • Prepares reports of inventory discrepancies, inventory balance, as required • Supervises and coordinates disbursement and delive...

Schenker (Thai) Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
32 . หัวหน้างานคลังสินค้าอาวุโส
1.ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานด้านปฏิบัติการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายบริษัท 2.วางแผนการใช้กำลังคน และบำรุงรักษารถยก และวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
33 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
-วางแผนการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ และดูแลรักษาสินค้าที่มีในคลัง -จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า -ควบคุมการเบิก-จ่าย รับเข้าสินค้า -รายงานผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือ -นำเสนอปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ -จัดท...

บริษัท เบสท์เวิร์ล อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 20,000
26 มิ.ย. 62
34 . หัวหน้า แผนกจัดเครื่องมือแพทย์ Set trayรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเครื่องมือผ่าตัดและสินค้า Set tray ก่อนจัดส่งลูกค้า 2.บริหารจัดส่ง Set tray เพื่อให้สามารถรองรับเคสผ่าตัดให้ครบถ้วน 3.ยอดคงเหลือของสินค้า Set tray ในสต็อคการ์ดแต่ละรายการตรงกับของจริงจากการ...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
35 . Return Team Lead (Warehouse : Bangna KM 19)
-Manage the entire return process -Communicate the returns process with 3PLs logistic providers, customers and sellers -Handle defective, discontinued or recalled goods and destroys returned product...

Shopee Thailand Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
36 . Senior Warehouse Agent (หัวหน้าพนักงานคลังสินค้า) บางพลี
-ดูแลการทำงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้าในแต่ละทีมที่ได้รับมอบหมาย (ทีมคัดแยก/ทีมบรรจุ/ทีมจัดส่ง) ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้การปฏิบัติงานดำเนินต่อไ...

Shopee Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,500
25 มิ.ย. 62
37 . Warehouse & Logistic Supervisor / Asst. Warehouse & Logistic Manager
1 ลงบันทึก รับจ่ายสินค้า 2 ควบคุมดูแลงานในคลังสินค้าและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าทุกประเภท 3 จัดทำรายงานและควบคุมสต๊อก 4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sumipex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน NA
25 มิ.ย. 62
38 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าวัตถุดิบ (ระดับ Leader)
1. ควบคุมการรับเข้าสินค้า หรือควบคุมการจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ 3. ควบคุมการวางสินค้าเข้า Shelf 4. ควบคุมการรับสินค้าคืนให้ทันตามรอบแจ้งรับ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
39 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (Logistic & warehouse Manager)
งานบริหารจัดการคลังสินค้า 1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรุป 4. บริหารสต๊อกขอ...

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
40 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต บริหารวัตถุดิบ 2.ติดตามประสานงาน ควบคุมและติดตามแผนการผลิต 3.จดทำบันทึกและรายงานต่างๆ ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ