JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Transport Supervisor (ประจำสาขาบางพลี)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
25 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (Warehouse Team Leader)รับสมัครด่วน !
• สัญญาจ้างปีต่อปี • วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า • ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อม • ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วย...

Quantium Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 + OT
25 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้า แผนกจัดเครื่องมือแพทย์ Set trayรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเครื่องมือผ่าตัดและสินค้า Set tray ก่อนจัดส่งลูกค้า 2.บริหารจัดส่ง Set tray เพื่อให้สามารถรองรับเคสผ่าตัดให้ครบถ้วน 3.ยอดคงเหลือของสินค้า Set tray ในสต็อคการ์ดแต่ละรายการตรงกับของจริงจากการ...

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(รับเพศหญิง วุฒิ ปวช.- ปวส. เท่านั้น)
- ดูแลการจัดเตรียมวัตถุเคมีเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . WH Leader (support Project Cross Dock)
บริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันตาม Process การจัดส่ง ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม Process อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ เบื่องต้น ที่เกิดขึ้นภายในคลังค้าหรือผู้...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1.ดูแลและจัดการระบบภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลและพัฒนาระบบการเบิกสินค้า,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลจัดการและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
8 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
25 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้างานแผนกสโตร์ Supervisor Storeรับสมัครด่วน !
- ควบคุม บริหารจัดการการรับ และแจกจ่าย วัตถุดิบทั้งขาเข้า และขาออก - บริหาร จัดการ การจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
10 . Logistic Manager
• Lead and give advice at an expert level on all things related to warehousing/logistics/supply chain and transportation services. • Manage warehouse and delivery costing, budgeting and forecasting ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 60,000-75,000 บาท ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้างานคลังสินค้าอาวุโส
1.ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานด้านปฏิบัติการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายบริษัท 2.วางแผนการใช้กำลังคน และบำรุงรักษารถยก และวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
12 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู)
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . Assistant Operation Manager (Bangna-Trad 19)
-Lead warehouse operation management to ensure that meet the customer target and achieves the company goals - Monitor inbound and outbound processes and warehouse activities. - Track goods flow and ...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน company structure and expereinces
25 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังภายนอก -วางแผนการรับ-การจ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-50,000 ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ
หน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ - การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานที่กำหนดและข้อกำหนดของ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . Assistant Transport Manager
Job Responsibilities: • Control budget and check Daily Report Transport and Evaluation • Preparation of budgets in accordance with the organizations requirement and monitoring of budgets set. • Ta...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . Supervisor - Operations (Bangna KM.19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
18 . Return Team Lead (Warehouse : Bangna KM 19)
-Manage the entire return process -Communicate the returns process with 3PLs logistic providers, customers and sellers -Handle defective, discontinued or recalled goods and destroys returned product...

Shopee Thailand Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
19 . Senior Warehouse Agent (หัวหน้าพนักงานคลังสินค้า) บางพลี
-ดูแลการทำงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้าในแต่ละทีมที่ได้รับมอบหมาย (ทีมคัดแยก/ทีมบรรจุ/ทีมจัดส่ง) ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้การปฏิบัติงานดำเนินต่อไ...

Shopee Thailand Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,500
25 มิ.ย. 62
20 . Warehouse & Logistic Supervisor / Asst. Warehouse & Logistic Manager
1 ลงบันทึก รับจ่ายสินค้า 2 ควบคุมดูแลงานในคลังสินค้าและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าทุกประเภท 3 จัดทำรายงานและควบคุมสต๊อก 4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sumipex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน NA
25 มิ.ย. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ