JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
19 พ.ค. 62
2 . Logistic Manager
• Lead and give advice at an expert level on all things related to warehousing/logistics/supply chain and transportation services. • Manage warehouse and delivery costing, budgeting and forecasting ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 45,000-75,000 บาท ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
19 พ.ค. 62
3 . Logistics Analyst
Job Responsibilities: • Work within Logistics and Distribution processes using appropriate tools to collect and analyze data, processes and activities to assess process efficiency and logistics costs...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน company structure and expereinces
19 พ.ค. 62
4 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
19 พ.ค. 62
5 . Transport Supervisor (ประจำสาขาบางพลี)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 62
6 . Warehouse Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังให้ถูกต้องแม่นยำ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมาย 4. ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 (ยังไม่รวมโอที)
18 พ.ค. 62
7 . Assistant Transport Manager
- กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า รวมถึงเอกส่ารและข้อมูลในระบบที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน - วางแผนการขนส่งสินค้า และควบคุมการการขนส่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหน...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าคลังสินค้า
- ดูแลการจัดเตรียมวัตถุเคมีเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
9 . Warehouse Supervisor
1.Lead warehouse operation management to ensure that meet the customer target and achieves the company goals 2.Ensuring that staff comply to health, safety, and environmental regulations and safety ...

SCG Nichirei Logistics Co., Ltd.
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 THB ( ยังไม่รวมประสบการณ์ )
18 พ.ค. 62
10 . Warehouse & Logistic Managerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน เวลาและมีสภาพสมบูรณ์ 2.ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 พ.ค. 62
11 . Supervisor - Operations (Bangna KM.19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 พ.ค. 62
12 . Supervisor Inventory (Bangna KM.19)
- Manage general warehouse staff for efficient inventory and distribution. - Data Analysis and Presentation - Supervising daily activities of the warehouse floor, and equipment through the team to...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่งUrgently Required !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้า-จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ, ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังสินค้าภายนอก -วาง...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและการตกลง
17 พ.ค. 62
14 . Asst. Logistics Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
- รับผิดชอบและบริหารงานคลังสินค้า เช่น Raw material, Finish goods supply, Packing - รับผิดชอบและบริหารงานจัดส่งในกรุงเทพ/ปริมณฑล - บริหารการใช้รถและพนักงานขับรถส่งสินค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 35-45K
17 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ และการเบิกจ่ายสินค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และรายงานตามกำหนด 3. ควบคุมการขนย้าย และจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงเวลา 4. ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บส...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการโลจิสติกส์ -คลังสินค้า
- ดูแลบริหารการจัดเก็บ การรับ การจัดส่ง สินค้า ดูแลสินค้าคงคลัง - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า - สรุปปัญหา และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดั...

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ุ6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า
1. ควบคุมและรับผิดชอบพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติ WI 2. ควบคุมและรับผิดชอบงาน สินค้าให้ดำเนินการส่งได้ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด 3. ควบคุมและรับผิดชอบพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติตามกฎระเบีย...

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายจัดเตรียมสินค้าและจัดส่ง
- กำหนดเป้าหมายและกำหนดแผนงานจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ - วางแผนและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนและบริหารกำลังกลุ่มคน Operator (Manpower Planning & Control) - ปรับปรุ...

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
19 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน 2. จัดทำรายงานวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามรายงานยอดคงเหลือ 3. ตรวจสอบ ดูแลวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามรายงานยอดค...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
20 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.16.5 )
ปฎิบัติงานคลังสินค้า จัดเรียงแพ๊คสินค้า ตรวจเช็คสินค้าและความถูกต้องของสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
17 พ.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ