JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Manager - ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- วางแผนการจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ และดูแลควบคุมสินค้าให้ตรงตามสต๊อกสินค้า - ควบคุมงานด้านเอกสาร ในแต่ละวันให้เป็นไปตามระบบการทำงาน - วางแผนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประส...

FITWHEY Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000+ บาท/เดือน (หรือตามตกลง)
15 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
วางแผนการบริการจัดส่งอาหารให้ฝ่ายขาย - วางแผนการรับคืนอาหารจากลูกค้า - วางแผนการบริการงานที่นอกเหนือจากส่งอาหารตามที่ได้รับการร้องขอ - ประสานงานการทำงานกับแผนกอื่นๆ - วางแผนและตรวจสอบ การควบคุมต้น...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
15 มิ.ย. 62
3 . Warehouse Section Head หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (สาขาสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น รับเข้าวัตถุดิบ,จ่ายวัตถุดิบ,รับเข้าสินค้าสำเร็จรูป,จ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป,ควบคุมสินค้าคงคลัง - รวมทั้งงานจัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
15 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต บริหารวัตถุดิบ 2.ติดตามประสานงาน ควบคุมและติดตามแผนการผลิต 3.จดทำบันทึกและรายงานต่างๆ ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าคลังสินค้า/หัวหน้าคลังสินค้าวัตถุดิบ
1.วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2.ควบคุมดูแลการรับ-เบิก-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามที่กำหนด 3.จัดทำข้อมูล Stock ให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 4.ควบคุม ดูแล ตร...

บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
7 . Logistic Manager
• Lead and give advice at an expert level on all things related to warehousing/logistics/supply chain and transportation services. • Manage warehouse and delivery costing, budgeting and forecasting ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 60,000-75,000 บาท ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(รับเพศหญิง วุฒิ ปวช.- ปวส. เท่านั้น)
- ดูแลการจัดเตรียมวัตถุเคมีเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบ่อ)
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการรับ-การจ่าย, การจัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ สินค้าในประเทศ และต่างประเทศให้ครบถ้วนถูกต้อง

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังภายนอก -วางแผนการรับ-การจ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-50,000 ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1) ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นไปตามข้อกาหนด 2) ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3) จัดพนักงานทาความสะอาดทั้งในบริเวณ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
12 . Warehouse Supervisor
1.Lead warehouse operation management to ensure that meet the customer target and achieves the company goals 2.Ensuring that staff comply to health, safety, and environmental regulations and safety ...

SCG Nichirei Logistics Co., Ltd.
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 THB ( ยังไม่รวมประสบการณ์ )
15 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรีรับสมัครด่วน !
- บริหารและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าและรถขนส่ง - วางแผนกำกังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกส...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
15 มิ.ย. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
14 มิ.ย. 62
15 . WH Leader (support Project Cross Dock)
บริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันตาม Process การจัดส่ง ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม Process อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ เบื่องต้น ที่เกิดขึ้นภายในคลังค้าหรือผู้...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้างานคลังสินค้าอาวุโส
1.ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานด้านปฏิบัติการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายบริษัท 2.วางแผนการใช้กำลังคน และบำรุงรักษารถยก และวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 มิ.ย. 62
17 . Warehouse Operation_คลองส่งน้ำTPARK Bangplee 3 (C221)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน : ทำหน้าที่เป็นเหมือน Warehouse Team leader หรือ Warehouse Supervisor ฝึกหัด มีหน้าที่ดูแลควบคุมการทำงานของ Warehouse Staff และ Warehouse Temp. โดยรับคำสั่งจากผู้บริหารชาวต่างชาติ และ Wa...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 22,000+(3,000 Incentive/เดือน)
14 มิ.ย. 62
18 . Warehouse Team Leader
- บริหารจัดการงานในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทำตามกำหนดการจัดส่ง - รายงานตรงต่อ Warehouse Supervisor - ควบคุมทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด - แก้ไขปัญหาเบื้อง...

DSV Solutions Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000
14 มิ.ย. 62
19 . Supervisor - Operations (Bangna KM.19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (สื่อสารภาษาจีน)
- ดูแลสาขา - และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 25,000-30,000
14 มิ.ย. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ