JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังภายนอก -วางแผนการรับ-การจ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-50,000 ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . Transport Supervisor (ประจำสาขาบางพลี)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
วางแผนการบริการจัดส่งอาหารให้ฝ่ายขาย - วางแผนการรับคืนอาหารจากลูกค้า - วางแผนการบริการงานที่นอกเหนือจากส่งอาหารตามที่ได้รับการร้องขอ - ประสานงานการทำงานกับแผนกอื่นๆ - วางแผนและตรวจสอบ การควบคุมต้น...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
4 . Asst. Logistics Manager (ประจำโรงงานพระประแดง), รหัส 20190531
- ดูแลและบริหารงานคลังสินค้า เช่น Raw material, Finish goods supply, Packing - ดูแลและบริหารงานจัดส่งในกรุงเทพ/ปริมณฑล - บริหารการใช้รถและพนักงานขับรถส่งสินค้า - พัฒนาระบบการจัดคลังสินค้าและจัดส่งใ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 35-45K
19 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 มิ.ย. 62
6 . Senior Logistic รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและวางแผนควบคุมระบบการจัดการ บริหารคลังสินค้า เช่น Raw material Finish goods supply packing 2.พัฒนาระบบการจัดการคลังสินคัาและจัดส่ง 3.ดูแลการอัพเดตและตรวจสอบสต๊อกสินค้า 4.จัดการในส่วนของภาษี...

MPower Engineering Company Limited
เงินเดือน ต่อรองได้ตามความเหมาะสม
19 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้างานคลังสินค้าอาวุโส
1.ดูแลและรับผิดชอบบริหารงานด้านปฏิบัติการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้นโยบายบริษัท 2.วางแผนการใช้กำลังคน และบำรุงรักษารถยก และวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต บริหารวัตถุดิบ 2.ติดตามประสานงาน ควบคุมและติดตามแผนการผลิต 3.จดทำบันทึกและรายงานต่างๆ ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ
หน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ - การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานที่กำหนดและข้อกำหนดของ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าคลังสินค้าวัตถุดิบ
1.วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2.ควบคุมดูแลการรับ-เบิก-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามที่กำหนด 3.จัดทำข้อมูล Stock ให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 4.ควบคุม ดูแล ตร...

บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . Assistant Warehouse Manager
1.Planning, Organizing and Controlling of Warehouse’ over-all operations. 2.Issue Inventory report, IN/OUT status report, dead stock report, goods age report, consumption report, manpower status repo...

บริษัท ชิโนทรานส์ แอนด์ ซีเอสซี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน n/g
19 มิ.ย. 62
12 . WH Leader (support Project Cross Dock)
บริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันตาม Process การจัดส่ง ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม Process อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ เบื่องต้น ที่เกิดขึ้นภายในคลังค้าหรือผู้...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(รับเพศหญิง วุฒิ ปวช.- ปวส. เท่านั้น)
- ดูแลการจัดเตรียมวัตถุเคมีเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1) ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นไปตามข้อกาหนด 2) ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3) จัดพนักงานทาความสะอาดทั้งในบริเวณ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงาน เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ KM.19)
- ร่วมกำหนดเป้าหมาย และวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมภายในแผนก - ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านคุณภาพ (ISO 9001:2008) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และ ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 180...

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD
19 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อคสินค้าอย่างเป็นระบบ 2. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้มีความถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัด...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (สื่อสารภาษาจีน)
- ดูแลสาขา - และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 25,000-30,000
19 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้างานแผนกสโตร์ Supervisor Storeรับสมัครด่วน !
- ควบคุม บริหารจัดการการรับ และแจกจ่าย วัตถุดิบทั้งขาเข้า และขาออก - บริหาร จัดการ การจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
19 . Logistics Analyst
Job Responsibilities: • Work within Logistics and Distribution processes using appropriate tools to collect and analyze data, processes and activities to assess process efficiency and logistics costs...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน company structure and expereinces
19 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
19 มิ.ย. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ