JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PR Girl เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงงาน รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานระหว่างผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและหน่วยงานภายในบริษัท - ให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจในขอบเขตที่กำหนด - สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ต้องขับรถไปยังโร...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 23,000-28,000 บาท+
25 มิ.ย. 62
2 . Receptionist (บ.ลินเด้-อาคารบางนาทาวเวอร์ )
-อยู่หน้าเคาน์เตอร์บริษัท รับโทรศัพท์ -ต้อนรับลูกค้า แนะนำผู้ที่เข้ามาติดต่อที่บริษัท -งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงาน -และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 20,000-22,000 + เบี้ยขยัน 500 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . Reception (Chinese)
1.ต้อนรับลูกค้า และให้ข้อมูลต่างๆ ของโรงแรม 2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะแค๊กตี้ เฮ้าส์ จำกัด
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
-ต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆของโรงพยาบาลให้แก่ผู้มาติดต่อ -ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ -รับโทรศัพท์และตอบข้อสงสัยเบื้องต้นให้กับผู้มาติดต่อโรงพยาบาล

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
1. รับ Check In / Check Out ให้กับลูกค้าของโรงแรม 2. รับจองห้องพักลูกค้าของโรงแรม 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมให้กับลูกค้าของโรงแรม

บริษัท พี.โอ.อี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมเซอวิสชาร์ท
21 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Officer)
- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของแผนกต้อนรับ ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร - ให้การต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - ติดตามแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าประสบปั...

บริษัท ฮอว์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000
20 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ